Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/129687
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCarrera Pérez, Gemma-
dc.contributor.otherMaina, Marcelo Fabián-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.coverage.spatialCerdanyola del Vallès, ESP-
dc.date.accessioned2021-03-29T05:45:30Z-
dc.date.available2021-03-29T05:45:30Z-
dc.date.issued2021-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/129687-
dc.description.abstractL'objectiu general d'aquest treball és definir un model d'avaluació externa que incorpori noves dimensions en l'acreditació de programes de grau i màster universitari, per tal de donar resposta a les tendències de l'Educació Superior en el marc de les necessitats de la societat actual. Per una banda s'han identificat quines són les tendències actuals de l'Educació Superior i per l'altra s'ha dut a terme una anàlisi de diferents models d'avaluació externa existents per identificar-ne diferències així com nous aspectes. En una segona fase s'ha dissenyat un model propi que vol donar resposta a l'objectiu general de que el sistema d'avaluació plantejat s'adapti a les noves necessitats de la societat actual, i que sigui flexible de manera que aquesta adaptació pugui ser àgil i constant. En aquesta fase de disseny s'han detallat tots els elements que caracteritzen un model d'avaluació, tenint especial cura en identificar bé com s'ha d'avaluar cada estàndard a través de les diferents eines de les que disposem: evidències, indicadors i rúbriques. Finalment s'ha elaborat una guia teòrica d'avaluació que hauria de permetre implementar el model proposat.ca
dc.description.abstractEl objetivo general de este trabajo es definir un modelo de evaluación externa que incorpore nuevas dimensiones en la acreditación de programas de grado y máster universitario, a fin de dar respuesta a las tendencias de la Educación Superior en el marco de las necesidades de la sociedad actual. Por un lado se han identificado cuáles son las tendencias actuales de la Educación Superior y por la otra se ha llevado a cabo un análisis de diferentes modelos de evaluación externa existentes para identificar diferencias así como nuevos aspectos. En una segunda fase se ha diseñado un modelo propio que quiere dar respuesta al objetivo general de que el sistema de evaluación planteado se adapte a las nuevas necesidades de la sociedad actual, y que sea flexible de modo que esta adaptación pueda ser ágil y constante. En esta fase de diseño se han detallado todos los elementos que caracterizan un modelo de evaluación, teniendo especial cuidado en identificar bien como se debe evaluar cada estándar a través de las diferentes herramientas de las que disponemos: evidencias, indicadores y rúbricas. Finalmente se ha elaborado una guía teórica de evaluación que debería permitir implementar el modelo propuesto.es
dc.description.abstractThe general objective of this work is to define an external evaluation model that incorporates new dimensions in the accreditation of bachelor's and master's degree programs, in order to respond to the trends in Higher Education within the framework of the needs of today's society. On the one hand, the current trends in Higher Education have been identified and on the other hand, an analysis of different existing external evaluation models has been carried out to identify differences as well as new aspects. In a second phase, a specific model has been designed to respond to the general objective of adapting the proposed evaluation system to the new needs of today's society, and to be flexible so that this adaptation can be agile and constant. In this design phase, all the elements that characterize an evaluation model have been detailed, taking special care to identify how each standard should be evaluated through the different tools available: evidence, indicators and rubrics. Finally, a theoretical evaluation guide has been elaborated, which should allow the implementation of the proposed model.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectavaluació externaca
dc.subjectacreditacióca
dc.subjectguia d'avaluacióca
dc.subjectestàndardsca
dc.subjecteducació superiorca
dc.subjectqualitatca
dc.subjectevaluación externaes
dc.subjectacreditaciónes
dc.subjectguía de evaluaciónes
dc.subjectestándareses
dc.subjecteducación superiores
dc.subjectcalidades
dc.subjectexternal evaluationen
dc.subjectaccreditationen
dc.subjectevaluation guidelineen
dc.subjectstandardsen
dc.subjecthigher educationen
dc.subjectqualityen
dc.subject.lcshEvaluation -- TFMen
dc.titleIncorporació de noves dimensions als processos d'avaluació externa. Un nou enfocament-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacAvaluació -- TFMca
dc.subject.lcshesAvaluación -- TFMes
dc.contributor.tutorCalderó Esteve, Aurora-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gcarreraTFM0121diaporama.pptxDocument de presentació resum del treball final de màster91,63 kBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open

gcarreraTFM0121presentacio.mp4

Vídeo resum de presentació del treball final de màster30,88 MBMP4View/Open
gcarreraTFM0121memòria.pdfMemòria del TFM634,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open