Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/132287
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAlcocer Gil, Marcos-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2021-06-27T11:38:32Z-
dc.date.available2021-06-27T11:38:32Z-
dc.date.issued2021-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/132287-
dc.description.abstractDes de fa anys la taxa d'abandonament escolar a Espanya se situa com una de les més altes de la Unió Europea. Entre els diferents factors que contribueixen a aquest problema es troben la insatisfacció de l'alumnat amb l'entorn d'aprenentatge causada per una pobra interacció amb les classes i el professorat, la manca de suport o els limitats recursos dels centres. La Formació Professional, plantejada com a alternativa i complement a l'educació universitària, no és aliena a aquesta problemàtica. En un entorn de diversitat creixent, les polítiques educatives resulten sovint insuficients per respondre a les particularitats dels centres educatius, els quals es veuen condemnats a repetir els mateixos errors per una absència de visió estratègica adaptada al seu context i el seu alumnat. Aquest TFG tracta d'oferir una solució analítica a la direcció dels centres educatius per facilitar la presa de decisions que, a través de la participació de l'alumnat en els processos d'avaluació, millorin la metodologia d'impartició de les assignatures, reforcin l'acompanyament tutorial i generin un ambient acollidor i estimulant per a l'aprenentatge.ca
dc.description.abstractDesde hace años la tasa de abandono escolar en España se sitúa como una de las más altas de la Unión Europea. Entre los diferentes factores que contribuyen a este problema se encuentran la insatisfacción del alumnado con el entorno de aprendizaje causada por una pobre interacción con las clases y el profesorado, la falta de apoyo o los limitados recursos de los centros. La Formación Profesional, planteada como alternativa y complemento a la educación universitaria, no es ajena a esta problemática. En un entorno de diversidad creciente, las políticas educativas resultan a menudo insuficientes para responder a las particularidades de los centros educativos, los cuales se ven condenados a repetir los mismos errores por una ausencia de visión estratégica adaptada a su contexto y su alumnado. Este TFG trata de ofrecer una solución analítica a la dirección de los centros educativos para facilitar la toma de decisiones que, a través de la participación del alumnado en los procesos de evaluación, mejoren la metodología de impartición de las asignaturas, refuercen el acompañamiento tutorial y generen un ambiente acogedor y estimulante para el aprendizaje.es
dc.description.abstractFor years, the dropout rate in Spain has been one of the highest in the European Union. Among the different factors that contribute to this problem we can find the dissatisfaction of students with the learning environment caused by poor interaction with classes and teachers, lack of support or the limited resources of the institutions. Vocational training, as an alternative and complement to university education, is no stranger to this problem. In an environment of growing diversity, educational policies are often insufficient to respond to the particularities of schools, which are condemned to repeat the same mistakes due to a lack of strategic vision adapted to their context and their students.This TFG tries to offer an analytical solution to the management of educational centers to facilitate decision making that, through the participation of students in the evaluation processes, improve the teaching methodology of the subjects, reinforce the tutorial support and generate a welcoming and stimulating environment for learning.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectdemocratització de la tecnologiaca
dc.subjectdemocratización de la tecnologíaes
dc.subjectdemocratization of technologyen
dc.subjectbusiness intelligenceca
dc.subjectbusiness intelligencees
dc.subjectbusiness intelligenceen
dc.subjecteducacióca
dc.subjecteducaciónes
dc.subjecteducationen
dc.subjectformació professionalca
dc.subjectformación profesionales
dc.subjectvocational trainingen
dc.subjectenquestesca
dc.subjectencuestases
dc.subjectsurveysen
dc.subjectabandonament escolarca
dc.subjectabandono escolares
dc.subjectschool dropouten
dc.subject.lcshVocational education -- TFGen
dc.titleImplantació d'un sistema de BI per a la millora de la satisfacció de l'alumnat de Formació Professional-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacFormació professional -- TFGca
dc.subject.lcshesFormación profesional -- TFGes
dc.contributor.tutorMartínez Fontes, Xavier-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marcosalcocergilTFG0621-aplicacio.zipAplicació «teaching-stats» d'enquests i accés als quadres de comandament1,4 MBZIPView/Open
marcosalcocergilTFG0621-script1.zipScript ETL «teaching-stats-db-population»8,81 kBZIPView/Open
marcosalcocergilTFG0621-script2.zipScript ETL «teaching-stats-import-responses»6,03 kBZIPView/Open
marcosalcocergilTFG0621-script3.zipScript ETL «teaching-stats-import-students»5,12 kBZIPView/Open
marcosalcocergilTFG0621memòria.pdfMemòria del TFG12,88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
marcosalcocergilTFG0621presentació.pdfPresentació del TFG31,46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open