Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/132546
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAligué Mascaró, Clàudia-
dc.contributor.otherBrugué, Lydia-
dc.coverage.spatialBerga, ESP-
dc.date.accessioned2021-06-29T06:04:34Z-
dc.date.available2021-06-29T06:04:34Z-
dc.date.issued2021-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/132546-
dc.description.abstractL'objectiu principal d'aquest treball és la traducció al català d'un article acadèmic sobre la transversalització de gènere. Tractem termes com l'escolarització de les nenes i l'apoderament femení. El sexisme en l'educació ha anat guanyant petites conquestes al llarg dels anys, però encara queda un recorregut important a fer, especialment en els països menys desenvolupats. Encara que el text escollit en aquest treball no sigui recent, creiem que és important traduir-lo i analitzar-lo perquè els temes que tracta són molt interessants si volem optar per un futur més equitatiu entre sexes. Juntament amb la traducció, podem veure els diferents processos de traducció i un seguit de problemes traductològics que hem hagut de fer front per dur a terme una traducció fidel al text original (TO). Finalment, l'elaboració de les fitxes terminològiques i la cerca dels textos paral·lels han sigut de gran ajuda.ca
dc.description.abstractThe main objective of this work is the translation of an academic article on gender mainstreaming into Catalan. We deal with terms such as out-of-school and the empowerment of women. Sexism in education has gained little traction over the years, but there is still a long way to go, especially in less developed countries. Although the text chosen in this paper is not recent, we believe that it is important to translate and analyse it, as the topics it deals with are very interesting if we want to opt for a more equitable future between sexes. Along with the translation, we can see the different translation processes and a series of translation problems that we have had to face to carry out a faithful translation to the original text (TO, for the Catalan acronym). Finally, the preparation of the terminology sheets and the search of the parallel texts have been very helpful.en
dc.description.abstractEl objetivo principal de este trabajo es la traducción al catalán de un artículo académico sobre la transversalización de género. Tratamos términos como la escolarización de las niñas y el empoderamiento femenino. El sexismo en la educación ha ido ganando pequeñas conquistas a lo largo de los años, pero todavía queda un recorrido importante que hacer, especialmente en los países menos desarrollados. Aunque el texto escogido en este trabajo no sea reciente, creemos que es importante traducirlo y analizarlo porque los temas que trata son muy interesantes si queremos optar por un futuro más equitativo entre sexos. Junto con la traducción, podemos ver los diferentes procesos de traducción y una serie de problemas traductológicos que hemos tenido que hacer frente para llevar a cabo una traducción fiel al texto original (TO). Finalmente, la elaboración de las fichas terminológicas y la búsqueda de los textos paralelos han sido de gran ayuda.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjecttransversalització de gènereca
dc.subjectempoderament femeníca
dc.subjectsexismeca
dc.subjecttransversalización de géneroes
dc.subjectempoderamiento femeninoes
dc.subjectsexismoes
dc.subjectgender mainstreamingen
dc.subjectempowerment of womenen
dc.subjectsexismen
dc.subjectestudis de gènereca
dc.subjectestudios de géneroes
dc.subjectgender studiesen
dc.subject.lcshSexism -- TFGen
dc.titleTraducció jurídica-econòmica anotada al català de l'article 'Reflections on mainstreaming gender equality in adult basic education programmes' d'Agneta Lind-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacSexisme -- TFGca
dc.subject.lcshesSexismo -- TFGes
dc.contributor.tutorPuppo, Ronald-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de estudios de género
Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
claligumaTFG0521memòria.pdfMemòria del TFG2,68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open