Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/133090
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMuñiz Roca, Jordi-
dc.contributor.otherLópez-Borrull, Alexandre-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2021-07-05T06:09:39Z-
dc.date.available2021-07-05T06:09:39Z-
dc.date.issued2021-06-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/133090-
dc.description.abstractIntroducció: Es mira de respondre si la tecnologia disruptiva anomenada blockchain (cadena de blocs), pot aportar solucions enfront el fenomen deepfake (vídeo hipertrucat), per solucionar els problemes d'autenticació de les imatges en un context de desinformació. Metodologia: Es realitza una revisió bibliogràfica a repositoris, biblioteques digitals i base de dades de ciències físiques, d'informàtica i enginyeria i d'altres de recerca multidisciplinària. Es trien 16 articles significatius per a l'anàlisi. Resultats: La comunitat científica i acadèmica planteja el deepfake com amenaça, pel seu impacte social, polític i econòmic. Les característiques pròpies de la cadena de blocs, com són la traçabilitat, el seguiment, la transparència i la confiança; la fan òptima per a autenticar i frenar el fenomen deepfake. Conclusió: Les xarxes de descentralització per a l'emmagatzematge i compartiment d'arxius distribuït, les DLT, i en concret la cadena de blocs - amb les característiques tècniques i metodològiques, que li són pròpies com són l'ús de contractes intel·ligents, les proves d'autenticitat, les empremtes digitals criptogràfiques i d'altres - ha de combinar-se amb sistemes de detecció amb intel·ligència artificial, amb la tecnologia de les marques d'aigua i amb la complicitat i compromís de les grans empreses tecnològiques i plataformes de xarxes socials, en l'autentificació i preservació del contingut digital pristí i en la detecció de la seva manipulació.ca
dc.description.abstractIntroduction: Blockchain disruptive technology maybe provides solutions to the phenomenon of deepfake and try to solve the problems of image authentication in a post-truth era. Methodology: A bibliographic review search in repositories, digital libraries and databases of physical sciences, computer science and engineering and others of multidisciplinary research. This study is selected sixteen significant articles for analysis. Results: The scientific and academic community poses deepfake's phenomenon as a menace because of its social, political and economic impact. The characteristics of the blockchain, such as traceability, tracking, transparency and trust, make it optimal to authenticate and curb the deepfake phenomenon. Conclusion: Goals with distributed file systems, peer-to-peer networks for sharing and storing, DLTs and blockchain's framework seems satisfactory. Blockchain technical and methodological characteristics, which are its own such as the use of smart contracts, proof-of-authority, hash values and other parameters, must be combined with artificial intelligence detection systems, watermark technology and complicity and commitment of large tech companies and social media platforms, in the authentication and preservation of digital pristine content and detection of its tampering.en
dc.description.abstractIntroducción: Se trata de responder si la tecnología disruptiva llamada blockchain (cadena de bloques), puede aportar soluciones frente al fenómeno deepfake (vídeo hipertrucat), para solucionar los problemas de autenticación de las imágenes en un contexto de desinformación. Metodología: Se realiza una revisión bibliográfica en repositorios, bibliotecas digitales y base de datos de ciencias físicas, de informática e ingeniería y otros de investigación multidisciplinaria. Se eligen 16 artículos significativos para el análisis. Resultados: La comunidad científica y académica plantea el deepfake como amenaza, por su impacto social, político y económico. Las características propias de la cadena de bloques, como son la trazabilidad, el seguimiento, la transparencia y la confianza; la hacen óptima para autenticar y frenar el fenómeno deepfake. Conclusión: Las redes de descentralización para el almacenamiento y compartimiento de archivos distribuido, las DLT, y en concreto la cadena de bloques - con las características técnicas y metodológicas, que le son propias como son el uso de contratos inteligentes , las pruebas de autenticidad, las huellas digitales criptográficas y otros - debe combinarse con sistemas de detección con inteligencia artificial, con la tecnología de las marcas de agua y con la complicidad y compromiso de las grandes empresas tecnológicas y plataformas de redes sociales, en la autentificación y preservación del contenido digital prístino y en la detección de su manipulación.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-SA-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/-
dc.subjectdeep fakeca
dc.subjectdeepfake videoca
dc.subjectblockchainca
dc.subjectcadena de blocsca
dc.subjectmarques d'aiguaca
dc.subjectintel·ligència artificialca
dc.subjectdeep fakeen
dc.subjectdeepfake videoen
dc.subjectblockchainen
dc.subjectWatermarksen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectdeep fakees
dc.subjectdeepfake videoes
dc.subjectblockchaines
dc.subjectcadena de bloqueses
dc.subjectmarcas de aguaes
dc.subjectinteligencia artificiales
dc.subject.lcshBlockchains (Databases) -- TFGen
dc.titleBlockchain: la solució actual vers el vídeo hipertrucat-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacCadena de blocs (Bases de dades) -- TFGca
dc.subject.lcshesCadena de bloques (Bases de datos) -- TFGes
dc.contributor.tutorBadell, Joan-Isidre-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jmunizrTFG0621memòria.pdfMemòria del TFG753,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open