Joint Bachelor's Degree in Speech Therapy (Uvic-UCC, UOC) 8

El grau de Logopèdia forma futurs logopedes, professionals sanitaris experts en la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu, la deglució i la lectoescriptura, tant en l'etapa infantil com en adulta.
El grado de Logopedia forma a futuros logopedas, profesionales sanitarios expertos en la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz, la deglución y la lectoescritura, tanto en la etapa infantil como adulta.

Browse
Collections in this community