Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/138231
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAlonso García, Aitor-
dc.contributor.otherDaradoumis Haralabus, Atanasi-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2022-01-25T19:04:18Z-
dc.date.available2022-01-25T19:04:18Z-
dc.date.issued2022-01-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/138231-
dc.description.abstractL'objectiu d'aquest treball de fi de grau és l'anàlisi, disseny i implementació d'una sèrie de quadres de comandament integral per una empresa de solucions VoIP amb la necessitat de poder explotar les dades generades respecte a les trucades internacionals que gestiona i ajudar a la presa de decisions. Inicialment, es pretén que s'explotin les dades referents a les trucades internacionals que gestiona l'empresa amb els diferents proveïdors de que disposa i poder tenir una visió general sobre l'estat del negoci i la seva evolució en el temps. En aquest projecte es defineixen les fases d'anàlisi, disseny i implementació de la solució. El prototip generat consta d'un sistema d'emmagatzemament i gestió de dades (Data Warehouse), eina de processos ETL i els arxius relatius als quadres de comandament integral generats que ens permeten avaluar els indicadors definits en la fase de disseny. Finalment, es defineixen noves línies de futur que s'aniran implementant en futures iteracions per poder enriquir el projecte i consolidar-lo dins de l'organització. En conclusió, es pot considerar aquest projecte com un embrió dins d'una empresa sense cultura d'explotació de dades que pot actuar com element disruptiu i ajudar a canviar els processos actuals de presa de decisions dins de l'organització.ca
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo de fin de grado es el análisis, diseño e implementación de una serie de cuadros de mando integral por una empresa de soluciones VoIP con la necesidad de poder explotar los datos generados respecto a las llamadas internacionales que gestiona y ayudar a la toma de decisiones. Inicialmente, se pretende que se exploten los datos referentes a las llamadas internacionales que gestiona la empresa con los diferentes proveedores de que dispone y poder tener una visión general sobre el estado del negocio y su evolución en el tiempo. En este proyecto se definen las fases de análisis, diseño e implementación de la solución. El prototipo generado consta de un sistema de almacenamiento y gestión de datos (Fecha Warehouse), herramienta de procesos ETL y los archivos relativos a los cuadros de mando integral generados que nos permiten evaluar los indicadores definidos en la fase de diseño. Finalmente, se definen nuevas líneas de futuro que se irán implementando en futuras iteraciones para poder enriquecer el proyecto y consolidarlo dentro de la organización. En conclusión, se puede considerar este proyecto como un embrión dentro de una empresa sin cultura de explotación de datos que puede actuar como elemento disruptivo y ayudar a cambiar los procesos actuales de toma de decisiones dentro de la organización.es
dc.description.abstractThe objective of this final degree work is the analysis, design and implementation of a series of balanced scorecards for a VoIP solutions company with the need to be able to exploit the data generated regarding the international calls it manages and help in decision making. Initially, it is intended to exploit the data concerning the international calls that the company manages with the different providers it has and to be able to have an overview of the state of the business and its evolution over time. This project defines the phases of analysis, design and implementation of the solution. The generated prototype consists of a data storage and management system (Date Warehouse), ETL process tool and the files related to the generated balanced scorecards. The prototype consists of a data storage and management system (Date Warehouse), an ETL process tool and the files related to the balanced scorecards generated, which allow us to evaluate the indicators defined in the design phase. Finally, new lines for the future are defined and will be implemented in future iterations in order to enrich the project and consolidate it within the organization. In conclusion, this project can be considered as an embryo within a company without a data exploitation culture that has no company without a data exploitation culture that can act as a disruptive element and help to change the current decision making processes within the organization.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectanàlisica
dc.subjectdissenyca
dc.subjectimplementacióca
dc.subjectquadre de comandamentca
dc.subjectanálisises
dc.subjectdiseñoes
dc.subjectcuadro de mandoes
dc.subjectimplementaciónes
dc.subjectscorecarden
dc.subjectanalysisen
dc.subjectdesignen
dc.subjectimplementationen
dc.subject.lcshBusiness intelligence -- TFGen
dc.titleAplicació de Business Intelligence en un sistema de gestió de trucades internacionals-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacEspionatge industrial -- TFGca
dc.subject.lcshesEspionaje industrial -- TFGes
dc.contributor.tutorMartínez Fontes, Xavier-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aalonsogaTFG0122memòria.pdfMemòria del TFG3,87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open