Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/138690
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSerrano Riera, Marina-
dc.contributor.otherMarín-Amatller, Antoni-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2022-01-31T13:53:02Z-
dc.date.available2022-01-31T13:53:02Z-
dc.date.issued2022-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/138690-
dc.description.abstractEl següent treball de fi de grau consisteix en el desenvolupament d'una petita novel·la visual, gènere de videojoc interactiu que centra tot el pes de l'experiència en la narració ramificada. En aquest projecte la narració té com a objectiu suscitar empatia per aquelles persones que pateixen d'alguna malaltia psicològica. La novel·la visual es caracteritza per les imatges estàtiques. Els personatges i escenaris son il·lustracions a les quals, si s'escau en la narració, se'ls hi poden aplicar certes transformacions bàsiques. És per aquest motiu que el desenvolupament d'aquest projecte diferencia tres grans tasques importants dins de les fases: la ideació, la il·lustració i la programació. La fase de preproducció prepara la narració amb els diferents guions i desenvolupa els dissenys inicials. La fase de producció consisteix en la il·lustració de les escenes, personatges i espais que, mitjançant Ren'Py, el motor utilitzat d'accés lliure especialitzat en el gènere, conformaran la novel·la. En aquesta fase es desenvolupa també la programació en el llenguatge del motor, Python i Pygame; així com s'adapten els àudios per a l'ambientació atmosfèrica. En la fase de postproducció, es tradueix el text als diferents idiomes per a ampliar l'accés al públic, s'exporta la novel·la visual per als tres sistemes operatius (Windows, Max, Linux) i es publica en la plataforma de videojocs independents itch.io. El producte resultant d'aquest projecte és una novel·la visual disponible globalment, amb una narració tranquil·la però absorbent, d'uns 10-15 minuts de duració per ruta i que conclou amb un dels quatre finals disponibles.ca
dc.description.abstractThe following end-of-degree project involves the development of a very short visual novel, an interactive video game genre featuring text-based narrative. In this project, the narrative aims to arouse empathy towards people suffering from psychological illnesses.The visual novel is characterized by the use of static images. Characters and scenarios are illustrations to which certain basic transformations can be applied if relevant to the narrative. That is why the development of this project differentiates three major tasks within the phases: ideation, illustration and programming. The pre-production phase prepares the narrative with the different scripts and develops the initial designs. The production phase consists on the scenarios, characters and spaces drawing, those will construct the visual novel with the help of Ren'Py, the free software engine specialized in the genre. In this phase, there's also programming in the engine's-based language, Python and Pygame; and there's the adaptation of audios as well, to make them fit with the atmospheric setting. In the post-production phase, the text is translated into different languages to make it more accessible to the public, the visual novel is exported for the 3 SO (Windows, Mac and Linux) and finally published on the independent videogame platform itch.io. The resulting product of this project is a globally available visual novel, with a quiet but engrossing narrative, with about 10-15 minutes long gameplay per route that can conclude with one of the four available endings.en
dc.description.abstractEl siguiente trabajo de fin de grado consiste en el desarrollo de una pequeña novela visual, género de videojuego interactivo que centra todo el peso de la experiencia en la narración ramificada. En este proyecto la narración tiene como objetivo suscitar empatía por aquellas personas que sufren de alguna enfermedad psicológica. La novela visual se caracteriza por las imágenes estáticas. Los personajes y escenarios su ilustraciones a las cuales, si se tercia en la narración, se los pueden aplicar ciertas transformaciones básicas. Es por este motivo que el desarrollo de este proyecto diferencia tres grandes tareas importantes dentro de las fases: la ideación, la ilustración y la programación. La fase de preproducción prepara la narración con los diferentes guiones y desarrolla los diseños iniciales. La fase de producción consiste en la ilustración de las escenas, personajes y espacios que, mediante Reno'Py, el motor utilizado de acceso libre especializado en el género, conformarán la novela. En esta fase se desarrolla también la programación en el lenguaje del motor, Python y Pygame; así como se adaptan los audios para la ambientación atmosférica. En la fase de postproducción, se traduce el texto a los diferentes idiomas para ampliar el acceso al público, se exporta la novela visual para los tres sistemas operativos (Windows, Max, Linux) y se publica en la plataforma de videojuegos independientes itch.io. El producto resultante de este proyecto es una novela visual disponible globalmente, con una narración tranquila pero absorbente, de unos 10-15 minutos de duración por ruta y que concluye con uno de los cuatro finales disponibles.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectnarrativaca
dc.subjectnovel·la visualca
dc.subjectvideojocsca
dc.subjectnarrativaes
dc.subjectnarrativeen
dc.subjectnovela visuales
dc.subjectvisual novelen
dc.subjectvideojuegoses
dc.subjectvideo gamesen
dc.subject.lcshGraphic novels -- TFGen
dc.titleIII dies, una novel·la visual-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacNovel·les gràfiques -- TFGca
dc.subject.lcshesNovelas gráficas -- TFGes
dc.contributor.tutorGilaberte Redondo, Andreu-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IIIdias-1.1-win.zipNovel·la visual per a Windows238,35 MBzipView/Open

Marina Serrano_TFG.mp4

Video defensa447,09 MBMP4View/Open
mserrano17TFG0122memoria.pdfMemòria del TFG9,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
mserano17TFG0122presetntació.pdfPresentació del TFG2,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open