Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/142386
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorArias Solé, Laia-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2022-03-30T05:47:31Z-
dc.date.available2022-03-30T05:47:31Z-
dc.date.issued2021-12-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/142386-
dc.description.abstractEls casos de violència intrafamiliar cap a infants han augmentat des de l'inici de la pandèmia per la Covid-19 a Catalunya i existeix la necessitat d'entendre les causes i les conseqüències del fenomen per tal de plantejar propostes de millora. L'estudi empíric plantejat utilitza una metodologia quantitativa: a partir d'un qüestionari administrat a professionals del sector socioeducatiu de diferents serveis de Catalunya (professionals que treballen en Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) i Serveis Socials) s'analitzen les causes i les conseqüències de la problemàtica des de la seva visió. Amb un total de 156 professionals enquestats, els resultats de l'estudi mostren que les causes principals de la violència intrafamiliar cap a infants són la situació socioeconòmica precària per part dels progenitors o tutors legals de l'infant i la violència preexistent en el nucli familiar cap a aquest. Pel que fa a les conseqüències de la violència intrafamiliar, en destaquen dues: l'empitjorament de la salut mental de l'infant i l'acumulació de casos que no es poden atendre tan bé per part dels serveis socioeducatius com abans de la pandèmia. Entre les propostes per a reduir la violència intrafamiliar hi ha la necessitat d'augmentar les plantilles de professionals de la salut mental i l'acompanyament als progenitors o tutors legals per a reduir l'estrès parental i fomentar habilitats parentals. La discussió i les conclusions de la recerca apunten a la importància de treballar amb les famílies i la necessitat d'augmentar els recursos humans per abordar la salut mental dels infants.ca
dc.description.abstractLos casos de violencia intrafamiliar hacia niños han aumentado desde el inicio de la pandemia por la Covid-19 en Cataluña y existe la necesidad de entender las causas y las consecuencias del fenómeno para plantear propuestas de mejora. El estudio empírico planteado utiliza una metodología cuantitativa: a partir de un cuestionario administrado a profesionales del sector socioeducativo de diferentes servicios de Cataluña (profesionales que trabajan en Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica (EAP) y Servicios Sociales) se analizan las causas y las consecuencias de la problemática desde su visión. Con un total de 156 profesionales encuestados, los resultados del estudio muestran que las causas principales de la violencia intrafamiliar hacia niños son la situación socioeconómica precaria por parte de los progenitores o tutores legales del niño y la violencia preexistente en el núcleo familiar hacia este. En cuanto a las consecuencias de la violencia intrafamiliar, destacan dos: el empeoramiento de la salud mental del niño y la acumulación de casos que no se pueden atender tan bien por parte de los servicios socioeducativos como antes de la pandemia. Entre las propuestas para reducir la violencia intrafamiliar hay la necesidad de aumentar las plantillas de profesionales de la salud mental y el acompañamiento a los progenitores o tutores legales para reducir el estrés parental y fomentar habilidades parentales. La discusión y las conclusiones de la investigación apuntan a la importancia de trabajar con las familias y la necesidad de aumentar los recursos humanos para abordar la salud mental de los niños.es
dc.description.abstractCases of domestic violence against children have increased since the beginning of the Covid-19 pandemic in Catalonia and there is a need to understand the causes and consequences of the phenomenon in order to make proposals for improvement. The empirical study uses a quantitative methodology: based on a questionnaire administered to professionals in the socio-educational sector of different services in Catalonia (professionals working in Counseling and Psychopedagogical Guidance Teams (EAP) and Social Services), the causes and consequences of the problem are analyzed from their point of view. With a total of 156 professionals surveyed, the results of the study show that the main causes of domestic violence towards children are the precarious socioeconomic situation of the parents or legal guardians of the child and the pre-existing violence in the family nucleus towards the child. As for the consequences of intrafamily violence, two stand out: the worsening of the child's mental health and the accumulation of cases that cannot be attended as well by socio-educational services as before the pandemic. Among the proposals to reduce intrafamily violence are the need to increase the number of mental health professionals and the need to accompany parents or legal guardians in order to reduce parental stress and promote parenting skills. The discussion and conclusions of the research point to the importance of working with families and the need to increase human resources to address children's mental health.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectviolència intrafamiliarca
dc.subjectinfànciaca
dc.subjectCOVID-19ca
dc.subjectviolencia intrafamiliares
dc.subjectinfanciaes
dc.subjectCOVID-19es
dc.subjectdomestic violenceen
dc.subjectchildhooden
dc.subjectCOVID-19en
dc.subject.lcshCOVID-19 Pandemic, 2020- -- TFMen
dc.titleLa violència intrafamiliar cap a infants durant la pandèmia per la COVID-19. Causes i conseqüències des de la visió del sector socioeducatiu-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacPandèmia de COVID-19, 2020- -- TFMca
dc.subject.lcshesPandemia de la COVID-19, 2020- -- TFMes
dc.contributor.tutorBayés Marín, Ivet-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lariassTFM0122memòria.pdfMemòria del TFM359,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open