Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/145537
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQuirós Morón, Carlos-
dc.contributor.otherVentura, Carles-
dc.date.accessioned2022-06-23T06:20:47Z-
dc.date.available2022-06-23T06:20:47Z-
dc.date.issued2022-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/145537-
dc.description.abstractEn aquest TFG, hem abordat la implementació i integració d'un bot per complimentar l'entrada d'incidències i sol·licituds dintre d'un departament d'informàtica. S'ha volgut aprofitar la tecnologia de les eines que en l'actualitat hi ha al mercat tot fent una preselecció de dues per fer una comparativa. Hem vist les característiques, les funcionalitats que ofereixen, com són d'intuïtives, fent servir un cas d'ús propi de l'escenari que partíem. Al final, ens hem decantat per una, i sobre aquesta hem implementat un Agent virtual mínim. A part de fer servir la funcionalitat i les eines pròpies de la consola, hem posat a prova accions més avançades com són la integració amb altres plataformes, veurem que algunes integracions es poden fer quasi automàticament i d'altres requereixen la utilització de codi. Com a resultat obtenim l'esquelet d'un Agent virtual que és capaç d'integrar-se amb un full de càlcul de Google, on es registren, les incidències o sol·licituds que plantegen els usuaris.ca
dc.description.abstractIn this TFG, we have addressed the implementation and integration of a bot to complement the entry of incidents and requests within an IT department. We wanted to take advantage of the technology platforms that are currently on the market to make a selection of two and make a comparison. We have seen the characteristics, the functionalities they offer, how intuitive they are, to serve a use case specific to the scenario we are dealing with. In the end, we have opted for one, and we have implemented a minimum virtual agent on it. Apart from serving the functionality and principles of the console, we have managed to carry out more advanced actions such as integration with other platforms, some of which can be done almost automatically and others require the use of code. As a result, we obtained the skeleton of a virtual agent that is capable of integrating with a complete Google Sheets, where the incidents or requests made by the users are registered.en
dc.description.abstractEn este TFG, hemos abordado la implementación e integración de un bote para agasajar la entrada de incidencias y solicitudes dentro de un departamento de informática. Se ha querido aprovechar la tecnología de las herramientas que en la actualidad hay al mercado haciendo una preselección de dos para hacer una comparativa. Hemos visto las características, las funcionalidades que ofrecen, como son de intuitivas, usando un caso de uso propio del escenario que partíamos. Al final, nos hemos decantado por una, y sobre esta hemos implementado un Agente virtual mínimo. Aparte de usar la funcionalidad y las herramientas propias de la consola, hemos puesto a prueba acciones más avanzadas cómo son la integración con otras plataformas, veremos que algunas integraciones se pueden hacer casi automáticamente y otros requieren la utilización de código. Como resultado obtenemos el esqueleto de un Agente virtual que es capaz de integrarse con una hoja de cálculo de Google, donde se registran, las incidencias o solicitudes que plantean los usuarios.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectApi-
dc.subjectchatbotes
dc.subjectintegracióca
dc.subjectintegrationen
dc.subjectintegraciónes
dc.subjectApica
dc.subjectApies
dc.subjectApien
dc.subjectchatboten
dc.subjectxatbotca
dc.subject.lcshArtificial intelligence -- TFGen
dc.subject.lcshInteligencia artificial -- TFGes
dc.titleImplantació d'un chatbot per complementar l'entrada d'incidències i sol·licituds d'un departament d'Informàtica-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacIntel·ligència artificial -- TFGca
dc.contributor.tutorIsern, David-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Presentacion_TFG.pptx2,44 MBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open

Video_TFG.mp4

201,46 MBMP4View/Open
cquirosmoronTFG0622memòria.pdfMemòria del TFG2,82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
cquirosmoronTFG0622presentació.pdfPresentació en PDF del TFG1,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open