Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10609/146801
Título : JuditLilArt
Autor : Montiel Ortega, Judith
Otros: Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca
Palabras clave : Comunitat
Art
Feminisme
Natura
Il·lustració
Consciència
Sostenible
Fecha de publicación : jun-2022
Editorial : Universitat Oberta de Catalunya
Resumen : Treball de Fi de Carrera. Projecte emprenedor. Creació de la meva marca, de la meva botiga online d’il·lustracions i plataformes socials conseqüents, d’una comunitat d’Art. El meu objectiu principal és monetitzar les meves peces, guanyar reconeixement i aconsegueir transmetre i fer ressonar el meu missatge, amb el meu art.
Idioma: Catalán
URI : http://hdl.handle.net/10609/146801
Aparece en las colecciones: Memòries

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
GraudeComunicacio_Montiel_Judith_JuditLilArt.pdf10,78 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Comparte:
Exporta:
Consulta las estadísticas

Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.