Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/147254
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAngrill Navarro, Eduard-
dc.contributor.otherJiménez Pelayo, Javier-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2023-02-02T11:37:43Z-
dc.date.available2023-02-02T11:37:43Z-
dc.date.issued2023-01-20-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/147254-
dc.description.abstractAquest treball consisteix a analitzar la problemàtica plantejada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i definir una estructura de Base de Dades, que ofereixi suport a una futura aplicació de control de pràctiques en empreses dels estudiants universitaris. El desenvolupament de l’aplicació que s’executarà sobre la BD queda fora de l’abast d’aquest treball. La Base de Dades ha de permetre guardar totes les dades necessàries de les diferents entitats per controlar el procés de gestió de pràctiques. Aquest disseny es realitzarà mitjançant un diagrama UML i es detallaran totes les restriccions rellevants. Es generaran procediments emmagatzemats per tal d’explotar les dades de la DB, ja que, permeten encapsular totes les operacions, eviten que l’usuari accedeixi directament a la Base de Dades, faciliten el manteniment del codi i milloren la traçabilitat de totes les execucions. Cal destacar, que en un futur la base de dades tindrà un volum considerable i per tal de poder mantenir el rendiment i un accés a les dades òptim, serà necessari implementar tècniques de DWH. Això, també permetrà el correcte manteniment del Repositori Estadístic on s’han de poder fer consultes en temps constant 1. En la realització d’aquest treball, s’ha pogut posar en pràctica els coneixements adquirits en múltiples assignatures del Grau d’Enginyeria Informàtica i al mateix temps, s’ha pogut adaptar tot aquest coneixement a una tecnologia diferent de la utilitzada en aquestes assignatures. I en alguns aparats, també ha estat necessari adquirir nous coneixements per tal de desenvolupar el projecte amb èxit.ca
dc.description.abstractConsell Interuniversitari de Catalunya (CIC) wants to implement an application to monitor the internships that the students from different universities do at the companies. So, the main goal of this project, is to design and provide a Data Base that can fully support this application. The development of the app it’s out of the scope of this project. The design of the DB will be generated into an UML diagram. That will contain all the entities, relations and restrictions that will be needed to grant that all the information will be properly stored. As requested, the interface user won’t be able to modify the data directly from the Data Base. Therefore, he will have to use Stored Procedures to access the data. So, all the operations will be encapsulated into SPs, improving the maintenance and track of the executions into a Logfile. As known, the Data Base in the future will store a lot of data, so DWH techniques will be implemented to provide data optimization and to avoid performance issues. Also, this project will provide and Statistic Data Warehouse that will execute queries with constant time 1. During the development of this project, it was possible to put into practice all the knowledge acquired during all these years on the different subjects of this Degree. Also, it was very interesting and challenging to use it to implement the DB using a different technology. So, it has been a must to do external searches to increase the current knowledge.en
dc.description.abstractEste trabajo consiste a analizar la problemática planteada por el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) y definir una estructura de Base de datos, que ofrezca apoyo a una futura aplicación de control de prácticas en empresas de los estudiantes universitarios. El desarrollo de la aplicación que se ejecutará sobre la BD queda fuera del alcance de este trabajo. La Base de datos tiene que permitir guardar todos los datos necesarios de las diferentes entidades para controlar el proceso de gestión de prácticas. Este diseño se realizará mediante un diagrama UML y se detallarán todas las restricciones relevantes. Se generarán procedimientos almacenados para explotar los datos de la DB, puesto que, permiten encapsular todas las operaciones, evitan que el usuario acceda directamente a la Base de datos, facilitan el mantenimiento del código y mejoran la trazabilidad de todas las ejecuciones. Hay que destacar, que en un futuro la base de datos tendrá un volumen considerable y para poder mantener el rendimiento y un acceso a los datos óptimo, será necesario implementar técnicas de DWH. Esto, también permitirá el correcto mantenimiento del Repositorio Estadístico donde se tienen que poder hacer consultas en tiempo constante 1. En la realización de este trabajo, se ha podido poner en práctica los conocimientos adquiridos en múltiples asignaturas del Grado de Ingeniería Informática y al mismo tiempo, se ha podido adaptar todo este conocimiento en una tecnología diferente a la utilizada en estas asignaturas. Y en algunos aparatos, también ha estado necesario adquirir nuevos conocimientos para desarrollar el proyecto con éxito.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectbase de dadesca
dc.subjectuniversitatca
dc.subjectpràctiquesca
dc.subjectprácticases
dc.subjectbase de datoses
dc.subjectuniversidades
dc.subjectinternshipsen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectuniversityen
dc.subject.lcshDatabase design -- TFGen
dc.titleDisseny i implementació de la base de dades per a una aplicació de control de pràctiques en empreses dels estudiants universitarisca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacBases de dades--Disseny -- TFGca
dc.subject.lcshesBases de datos--Diseño -- TFGes
dc.contributor.tutorFerrer Duran, Jordi-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eangrillTFG0123producte.rarProducte resultant19,24 kBRARView/Open
eangrillTFG0123presentacio.pdfPresentació del TFG1,63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
eangrillTFG0123memoria.pdfMemòria del TFG2,65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons