Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/147489
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCivit Padilla, Cristina-
dc.coverage.spatialTarragona, ESP-
dc.date.accessioned2023-02-20T06:51:01Z-
dc.date.available2023-02-20T06:51:01Z-
dc.date.issued2023-01-13-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/147489-
dc.description.abstractL’estudi que es presenta a continuació intenta apropar-se a una realitat cada cop més vigent entre la societat en la qual vivim. Sovint, sorgeixen casos en què es diagnostica un infant o jove amb algun trastorn o dificultat d’aprenentatge com ara el Trastorn per Dèficit d’Atenció. És per aquest motiu que un centre educatiu ha de contemplar l’atenció a la diversitat de l’alumnat de manera natural, i ser capaç de treballar amb les dificultats d’aprenentatge que l’alumnat pugui presentar. No obstant això, sovint es detecten casos en què el professorat no està preparat per abordar aquestes problemàtiques dins de l’aula, sigui per falta de recursos o per falta de formació específica. L’enfocament principal d’aquesta investigació es resumeix en tres àmbits: el familiar, el professional i l’educatiu. L’objectiu principal d’aquest estudi és, en primer lloc, identificar quines estratègies pedagògiques són les més adequades per atendre les necessitats i interessos dins l’aula amb infants amb TDA, a més de fer una anàlisi sobre la correlació existent entre la formació docent i la qualitat en la intervenció didàctica amb alumnat amb TDA. Per avaluar aquest procés s’ha realitzat una metodologia quantitativa amb el qüestionari com a instrument, comptant amb un grup de mestres de l’etapa d’Educació Primària com a participants de la recerca.ca
dc.description.abstractThe study presented below tries to approach a reality that is increasingly prevalent in the society in which we live. Cases often arise in which a child or young person is diagnosed with a disorder or learning difficulty such as Attention Deficit Disorder. It is for this reason that an educational center must contemplate attention to the diversity of the students in a natural way, and be able to work with the learning difficulties that the students may present. However, cases are often detected in which teachers are not prepared to address these problems in the classroom, either due to a lack of resources or a lack of specific training. The main focus of this research is summarized in three areas: the family, the professional and the educational. The main objective of this study is, first of all, to identify which pedagogical strategies are the most appropriate to attend to the needs and interests in the classroom with children with ADD, in addition to making an analysis of the existing correlation between the training teacher and the quality of the didactic intervention with students with ADD. To evaluate this process, a quantitative methodology has been carried out with the questionnaire as an instrument, with a group of teachers from the Primary Education stage as research participants.en
dc.description.abstractEl estudio que se presenta a continuación intenta acercarse a una realidad cada vez más vigente entre la sociedad en la cual vivimos. A menudo, surgen casos en que se diagnostica un niño o joven con algún trastorno o dificultad de aprendizaje como por ejemplo el Trastorno por Déficit de Atención. Es por este motivo que un centro educativo tiene que contemplar la atención a la diversidad del alumnado de manera natural, y ser capaz de trabajar con las dificultades de aprendizaje que el alumnado pueda presentar. Sin embargo, a menudo se detectan casos en que el profesorado no está preparado para abordar estas problemáticas dentro del aula, sea por falta de recursos o por falta de formación específica. El enfoque principal de esta investigación se resume en tres ámbitos: el familiar, el profesional y el educativo. El objetivo principal de este estudio es, en primer lugar, identificar qué estrategias pedagógicas son las más adecuadas para atender las necesidades e intereses dentro del aula con niños con TDA, además de hacer un análisis sobre la correlación existente entre la formación docente y la calidad en la intervención didáctica con alumnado con TDA. Para evaluar este proceso se ha realizado una metodología cuantitativa con el cuestionario como instrumento, contando con un grupo de maestros de la etapa de Educación Primaria como participantes de la investigación.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rightsCC BY-NC-ND*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectformació docentsca
dc.subjectTDAes
dc.subjectTDAca
dc.subjectADDen
dc.subjectformación docentesca
dc.subjectatenció a la diversitatca
dc.subjectatención a la diversidades
dc.subjectattention to diversityen
dc.subjectalumnatca
dc.subjectalumnadoes
dc.subjectstudentsen
dc.subjectdificultats d'aprenentatgeca
dc.subjectdificultades de aprendizajees
dc.subjectteacher trainingen
dc.subjectlearning difficultiesen
dc.subject.lcshLearning disabilities -- TFMen
dc.titleAlumnes amb Trastorn per Dèficit d’Atenció: la importància de la intervenció familiar i escolar per a la millora evolutiva de l'infantca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.subject.lemacTrastorns de l'aprenentatge -- TFMca
dc.subject.lcshesTrastornos del aprendizaje -- TFMes
dc.contributor.tutorGallardo, Sandra-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
criscipaTFM0123memoria.pdfMemoria del TFM2,93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons