Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/147552
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBertran Camps, Ivan-
dc.date.accessioned2023-02-25T13:09:11Z-
dc.date.available2023-02-25T13:09:11Z-
dc.date.issued2023-01-28-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/147552-
dc.description.abstractEl 9 de març de 2021, la Comissió Europea va presentar una visió i vies per dur a terme la transformació digital a Europa, d’ara fins a l’any 2030. Un dels quatre eixos és "la digitalització dels serveis públics", on es preveu que l’any 2030 tots els serveis públics han d’estar disponibles mitjançant internet. Per poder assolir aquest objectiu, les administracions públiques hauran d’implantar metodologies àgils en les seves organitzacions, per poder adaptar els seus serveis a les noves demandes de la ciutadania. Una de les barreres inicials amb què es troben les administracions públiques, a l’hora de plantejar la implementació de metodologies àgils, és seleccionar quina metodologia, de totes les existents, és l’òptima per a la seva organització. A més a més, també han de determinar quin tipus de programari és l’adient per dur a terme la implantació, el seguiment i el posterior manteniment. L’objectiu d’aquest treball final de màster és crear una aplicació web del tipus "configurador" que estigui disponible mitjançant internet i que permeti als usuaris de les administracions públiques, determinar quina és la metodologia àgil i el programari més adient per a la seva organització, tenint en compte els seus requisits i necessitats específiques.ca
dc.description.abstractOn March 9, 2021, the European Commission presented a vision and ways to carry out the digital transformation in Europe, from now until the year 2030. One of the four axes is "the digitization of public services", where it is predicted that by 2030, all public services must be available via the internet. In order to achieve this goal, public administrations will have to implement agile methodologies in their organizations, in order to adapt their services to the demands of citizens. One of the initial barriers that public administrations encounter, when considering the implementation of agile methodologies, is selecting which methodology, of all the existing ones, is the optimal one for their organization. As well as, determining which type of software is suitable to carry out the implementation, monitoring and subsequent maintenance. The aim of this master's thesis is to create a web configurator available via the internet, which allows users of public administrations to determine which is the most suitable agile methodology and software for their organization, taking into account its characteristics and specific needs.en
dc.description.abstractEl 9 de marzo de 2021, la Comisión Europea presentó una visión y vías para llevar a cabo la transformación digital a Europa, de ahora hasta el año 2030. Uno de los cuatro ejes es "la digitalización de los servicios públicos", donde se prevé que en 2030 todos los servicios públicos tienen que estar disponibles mediante internet. Para poder lograr este objetivo, las administraciones públicas tendrán que implantar metodologías ágiles en sus organizaciones, para poder adaptar sus servicios a las nuevas demandas de la ciudadanía. Una de las barreras iniciales con que se encuentran las administraciones públicas, en la hora de plantear la implementación de metodologías ágiles, es seleccionar qué metodología, de todas las existentes, es la óptima para su organización. Además, también tienen que determinar qué tipo de software es el adecuado para llevar a cabo la implantación, el seguimiento y el posterior mantenimiento. El objetivo de este trabajo final de máster es crear una aplicación web del tipo "configurador" que esté disponible mediante internet y que permita a los usuarios de las administraciones públicas, determinar cuál es la metodología ágil y el software más adecuado para su organización, teniendo en cuenta sus requisitos y necesidades específicas.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectmetodologies àgilsca
dc.subjectadministració públicaca
dc.subjectconfigurador webca
dc.subjectserveis TICca
dc.subjectAgile methodologiesen
dc.subjectmetodologías ágileses
dc.subjectadministración públicaes
dc.subjectpublic administrationen
dc.subjectconfigurador webes
dc.subjectweb configuratoren
dc.subjectservicios TICes
dc.subjectITC servicesen
dc.subject.lcshInformation technology -- TFMen
dc.titleMetodologia àgil per als serveis TIC de l’administració públicaca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Máster-
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacTecnologia de la informació -- TFMca
dc.subject.lcshesTecnología de la información -- TFMes
dc.contributor.tutorBarrabés Naval, Ferran-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.type.oaireResource Types::text::thesis::master thesisca
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ivanbTFM0123memoria.pdfMemòria del TFM3,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons