Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/147555
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBorjas Soriano, Erika-
dc.coverage.spatialSant Cugat del Vallès, ESP-
dc.coverage.temporalSant Cugat del Vallès-
dc.date.accessioned2023-02-27T06:34:44Z-
dc.date.available2023-02-27T06:34:44Z-
dc.date.issued2023-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/147555-
dc.description.abstractActualment, l’escola ha d’evolucionar per adaptar-se als canvis en la societat, i contribuir a la formació integral de l’alumnat. Les lleis educatives han introduït canvis en el currículum i en l’avaluació per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, promovent una concepció de l’avaluació competencial relacionada, principalment, amb la regulació dels aprenentatges. Paral·lelament, metodologies com l’aprenentatge basat en projectes (ABP) permeten realitzar un treball més competencial, i dotar d’aprenentatges significatius i funcionals. La present investigació vol conèixer si l'avaluació i els instruments utilitzats per a l'avaluació de l’ABP són coherents amb aquesta avaluació competencial. La investigació s’emmarca en el paradigma interpretatiu realitzant un estudi de cas amb enfocament metodològic mixt. Concretament, s’administren qüestionaris a una mostra de 19 docents i es fan tres entrevistes a docents de cadascun dels cicles d’un centre públic de Rubí que té l’ABP com a metodologia d’ensenyament-aprenentatge. Els resultats indiquen que, en general, els docents tendeixen cap a la cultura de l’avaluació, tot i que el centre d’atenció no és la regulació dels aprenentatges. Es conclou que, l'avaluació i els instruments utilitzats per a l'avaluació de l’ABP no són del tot coherents amb l’avaluació competencial.ca
dc.description.abstractCurrently, the school must evolve to adapt to the changes of the society and contribute to the integral training of students. The educational laws have introduced changes in the curriculum and in the assessment to improve the teaching-learning process promoting of a conception of competency assessment related, mainly, to the regulation of learning. Project-based learning (PBL) appears to be a methodology that make it possible to carry out a competencybased work and provide with meaningful and functional learning. The present research wants to know whether the assessment and instruments used within PBL are consistent with this competency assessment. Within an interpretative paradigm, a case study is carried out with a mixed methodological approach. Specifically, questionnaires are administered to a sample of 19 teachers and interviews are also conducted to three teachers, one of each cycle from a public school in Rubí that uses PBL as a teaching-learning methodology. Results indicate that, in general, teachers tend to an assessment culture, although the focus is not on the regulation of learning. Therefore, it is possible to conclude that, the assessment and instruments used within PBL are not entirely consistent with the competency assessment.en
dc.description.abstractActualmente, la escuela tiene que evolucionar para adaptarse a los cambios en la sociedad, y contribuir a la formación integral del alumnado. Las leyes educativas han introducido cambios en el currículum y en la evaluación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo una concepción de la evaluación competencial relacionada, principalmente, con la regulación de los aprendizajes. Paralelamente, metodologías como el aprendizaje basado en proyectos (ABP) permiten realizar un trabajo más competencial, y dotar de aprendizajes significativos y funcionales. La presente investigación quiere conocer si la evaluación y los instrumentos utilizados para la evaluación de la ABP son coherentes con esta evaluación competencial. La investigación se enmarca en el paradigma interpretativo realizando un estudio de caso con enfoque metodológico mixto. Concretamente, se administran cuestionarios a una muestra de 19 docentes y se hacen tres entrevistas a docentes de cada uno de los ciclos de un centro público de Rubí que tiene la ABP como metodología de enseñanza-aprendizaje. Los resultados indican que, en general, los docentes tienden hacia la cultura de la evaluación, a pesar de que el centro de atención no es la regulación de los aprendizajes. Se concluye que, la evaluación y los instrumentos utilizados para la evaluación de la ABP no son del todo coherentes con la evaluación competencial.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rightsCC BY-NC-ND*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectprimary educationen
dc.subjecteducació primàriaca
dc.subjectaprenentatge basat en projectesca
dc.subjectestudi mixtca
dc.subjectproject-based learningen
dc.subjectmixed studyen
dc.subjecteducación primariaes
dc.subjectaprendizaje basado en proyectoses
dc.subjectestudio mixtoes
dc.subject.lcshEducational psychology -- TFMen
dc.titleL'avaluació competencial en el marc de l'aprenentatge basat en projectes: estudi de cas mixt sobre el coneixement del personal docent i els instruments empratsca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacPsicologia pedagògica -- TFMca
dc.subject.lcshesPsicología pedagógica -- TFMes
dc.contributor.tutorJiménez Bargalló, Isabel-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eborjassTFM0123memoria.pdfMemoria del TFM3,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons