Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/147603
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPisabarro Hernández, Laia-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2023-03-03T06:39:27Z-
dc.date.available2023-03-03T06:39:27Z-
dc.date.issued2023-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/147603-
dc.description.abstractLa incorporació de metodologies d’aprenentatge basades en l’acció en la formació permanent del professorat repercuteixen en la millora de la pràctica docent. Aquest estudi pretén conèixer la percepció de 2 docents de l’institut públic l’Alzina de Barcelona sobre l’aplicació del mentoratge entre iguals en el centre educatiu. L’avaluació de la recerca s’ha basat en un estudi de cas mitjançant un enfocament qualitatiu a través de l’entrevista demoscòpica. L’anàlisi de les dades ha estat descriptiva i interpretativa. Els resultats evidencien que el total de la mostra té una percepció positiva respecte al mentoratge i s’han valorat aprenentatges vinculats a la pràctica com: la identificació de millores i l’establiment de canvis en l’exercici docent a partir de la reflexió pedagògica. Així i tot, es manifesten percepcions no tan positives respecte al temps de dedicació i la sistematització de la pràctica formativa.ca
dc.description.abstractIncorporation of learning methodologies based on action in permanent training of teachers has an impact on the improvement of teaching practice. This study aims to find out the perception of 2 teachers from the Alzina public high school in Barcelona on the application of peer mentoring in the school. The evaluation of the research has been based on a case study through a qualitative approach through the demographic interview. The data analysis has been descriptive and interpretive. The results show that the entire sample has a positive perception regarding mentoring and learning linked to practice has been valued such as: the identification of improvements and the establishment of changes in the teaching exercise based on pedagogical reflection. Even so, not so positive perceptions are expressed regarding the time spent and the systematization of the training practice.en
dc.description.abstractLa incorporación de metodologías de aprendizaje basadas en la acción en la formación permanente del profesorado repercuten en la mejora de la práctica docente. Este estudio pretende conocer la percepción de 2 docentes del instituto público la Encina de Barcelona sobre la aplicación del mentoría entre iguales en el centro educativo. La evaluación de la investigación se ha basado en un estudio de caso mediante un enfoque cualitativo a través de la entrevista demoscópica. El análisis de los datos ha estado descriptiva e interpretativa. Los resultados evidencian que el total de la muestra tiene una percepción positiva respecto al mentoría y se han valorado aprendizajes vinculados a la práctica como: la identificación de mejoras y el establecimiento de cambios en el ejercicio docente a partir de la reflexión pedagógica. Aun así, se manifiestan percepciones no tan positivas respecto al tiempo de dedicación y la sistematización de la práctica formativa.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rightsCC BY-NC-ND*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectformació permanentca
dc.subjectpermanent trainingen
dc.subjectformación permanentees
dc.subjecttutorización entre igualeses
dc.subjectpráctica docentees
dc.subjectreflexión pedagógicaes
dc.subjectmentoratge entre igualsca
dc.subjectpràctica docentca
dc.subjectreflexió pedagògicaca
dc.subjectpeer mentoringen
dc.subjectteaching practiceen
dc.subjectpedagogical reflectionen
dc.subject.lcshEducational psychology -- TFMen
dc.titlePot el mentoratge transformar la formació docent i dotar de més qualitat les intervencions didàctiques? Estudi d'un cas de mentoratge entre iguals a Catalunyaca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacPsicologia pedagògica -- TFMca
dc.subject.lcshesPsicología pedagógica -- TFMes
dc.contributor.tutorGallardo, Sandra-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.coverageCatalunya-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lpisabarroTFM0123memoria.pdfMemòria del TFM1,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons