Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/147757
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSacrest Gascón, Clàudia-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2023-04-19T06:10:51Z-
dc.date.available2023-04-19T06:10:51Z-
dc.date.issued2022-01-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/147757-
dc.description.abstractIntroducció. En l’últim temps s’ha observat un augment dels casos de Trastorns de Conducta Alimentària (TCA) i un descens en l’edat d’inici d’aquestes problemàtiques. L’elevada exposició a les xarxes socials i els efectes que aquestes tenen en la salut mental, així com el fet que aquesta exposició es doni cada vegada en edats més joves, ha disparat els casos de TCA. Això ha posat de manifest la necessitat de realitzar programes d’educació i prevenció en aquesta població. Per tant, l’objectiu va ser realitzar una revisió sistemàtica per valorar els factors de risc dels TCA i, en base a aquests, elaborar una proposta de programa de prevenció de TCA en àmbit escolar. Mètode. Es va realitzar una revisió sistemàtica a partir de les bases de dades Pubmed, Scopus i Web of Science (2018-2022). A partir de la metodologia PRISMA, es va fer una selecció d’articles d’acord amb una sèrie de criteris d’inclusió i exclusió per tal de seleccionar articles interessants per a la posterior elaboració del programa. Resultats. Es van trobar 385 articles, dels quals 16 es van incloure en la revisió. En aquests, es va obtenir informació sobre com la baixa autoestima, insatisfacció corporal, el perfeccionisme, la desregulació emocional, la comparació social i la internalització de l’ideal estètic son factors de risc per al desenvolupament dels TCA. Conclusions: A partir dels factors de risc observats en els diferents estudis, s’ha elaborat un programa d’educació i prevenció teòrico-pràctic de 18 sessions de caràcter setmanal per implementar a les escoles als cursos de 4t, 5é i 6é on s’aborden aquests aspectes amb l’objectiu de prevenir els TCA.ca
dc.description.abstractIntroducción. En el último tiempo se ha observado un aumento de los casos de Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) y un descenso en la edad de inicio de estas problemáticas. La elevada exposición en las redes sociales y los efectos que estas tienen en la salud mental, así como el hecho que esta exposición se dé cada vez en edades más jóvenes, ha disparado los casos de TCA. Esto ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar programas de educación y prevención en esta población. Por lo tanto, el objetivo fue realizar una revisión sistemática para valorar los factores de riesgo de los TCA y, sobre la base de estos, elaborar una propuesta de programa de prevención de TCA en ámbito escolar. Método. Se realizó una revisión sistemática a partir de las bases de datos Pubmed, Scopus y Web of Science (2018-2022). A partir de la metodología PRISMA, se hizo una selección de artículos de acuerdo con una serie de criterios de inclusión y exclusión para seleccionar artículos interesantes para la posterior elaboración del programa. Resultados. Se encontraron 385 artículos, de los cuales 16 se incluyeron en la revisión. En estos, se obtuvo información sobre como la baja autoestima, insatisfacción corporal, el perfeccionismo, la desregulación emocional, la comparación social y la internalización del ideal estético, sus factores de riesgo para el desarrollo de los TCA. Conclusiones: A partir de los factores de riesgo observados en los diferentes estudios, se ha elaborado un programa de educación y prevención teórico-práctico de 18 sesiones de carácter semanal para implementar en las escuelas en los cursos de 4.º, 5.º y 6.º donde se abordan estos aspectos con el objetivo de prevenir los TCA.es
dc.description.abstractIntroduction. Recently, there has been an increase in cases of Eating Disorders (ED) and a decrease in the age of onset of these problems. The high exposure to social networks and the effects they have on mental health, as well as the fact that this exposure occurs at younger and younger ages, has caused cases of ED to skyrocket. This has highlighted the need to carry out education and prevention programs in this population. Therefore, the objective was to carry out a systematic review to assess the risk factors of ED and, based on these, to develop a proposal for a school-based ED prevention program. Method. A systematic review was performed based o Pubmed, Scopus and Web of Science databases (2018-2022). Based on the PRISMA methodology, a selection of articles was made according to some inclusion and exclusion criteria, to select interesting articles for the subsequent elaboration of the program. Results: 385 articles were found, of which 16 were included in the review. In these, information was obtained on how low self-esteem, body dissatisfaction, perfectionism, emotional dysregulation, the internalization of a ideal of beauty and social comparison are risk factors for the development of ED. Conclusions. Based on the risk factors observed in the different studies, a theoretical-practical education and prevention program of 18 weekly sessions has been drawn up to be implemented in schools in 4th, 5th and 6th grades where those are addressed with the aim of preventing ED.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjecttrastorn de conducta alimentàriaca
dc.subjectautoestimaca
dc.subjecthabilitats socialsca
dc.subjecttrastorno de conducta alimentariaes
dc.subjectautoestimaes
dc.subjecthabilidades socialeses
dc.subjecteating disorderen
dc.subjectself-esteemen
dc.subjectsocial skillsen
dc.subject.lcshNutrition disorders -- TFMen
dc.titleRevisió sistemàtica sobre factors de risc dels trastorns de la conducta alimentària: proposta d’un programa d’educació i prevencióca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacTrastorns de la nutrició -- TFMca
dc.subject.lcshesTrastornos de la nutrición -- TFMes
dc.contributor.tutorVila-Badia, Regina-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
csacrestTFM0122memoria.pdfMemòria del TFM581,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons