Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/148298
Title: L’ús del cinema LGBTIQ+ com a eina educativa i de sensibilització en els instituts per part de l’Educació Social
Author: Montes Moya, Elisabet
Gallardo Avellan, Mireia
Abstract: L'abordatge de l'educació afectivo-sexual és clau en l'etapa de l'adolescència, a causa dels canvis biològics i psicosocials que sorgeixen en aquesta etapa vital durant el procés de l’adquisició de les seves identitats, les quals donen lloc a noves i diferents formes de vivenciar la sexualitat, l’estima, l’amor, entre d’altres, amb la resta de persones. Aquest desenvolupament per part del jovent, deriva en la necessitat d’oferir-los una educació, formal i no formal, sobre afectivitat i sexualitat. Tot i això, a Espanya, l'educació afectivo-sexual esdevé una tasca pendent, ja que els centres educatius no tenen cap obligació de tractar-la i, si ho fan, és d'una manera molt parcial i breu, bàsicament per mitjà de professionals poc formats o aliens als centres educatius. Per tant, com que aquest fet no resol les demandes, dubtes i/o neguits dels i les adolescents, el present treball gira al voltant de l’estat de l'educació afectiva-sexual a Espanya, així com de quina visió tenen els i les adolescents de la LGBTIQ+fòbia, la sexualitat i les relacions afectives-sexuals i de quines són les seves fonts d’informació, emfatitzant quina encabida pot tenir l’educador/a social com a educador/a afectiu i sexual a les escoles i instituts, tot abastint-se del cinema com a eina socioeducativa per dur a terme aquesta tasca. S’ha partit d’una recerca bibliogràfica a partir de publicacions, llibres, treballs finals de màster i tesis doctorals, articles d’opinió, projectes, etc. sobre la matèria en concret. Aquest exercici m’ha permès identificar, per exemple, si l’educació afectivo-sexual del jovent espanyol cobreix les seves necessitats, demandes, expectatives, etc. o si, per contra, cerquen vies alternatives que els hi facilitin allò que estan cercant, centrant-me, com ja he comentat anteriorment, en el cinema. Tanmateix, s’ha pogut identificar, en major o menor mesura, la influència i/o efectes positius/negatius d’aquestes fonts d’informació en els i les adolescents.
Keywords: LGBTIQ
cinema
educació afectiva-sexual
educació social
adolescència
sexualitat
joventut
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Issue Date: 1-May-2022
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Montes_Elisabet_cinemaLGBTIQ.pdfMemòria del TFG1,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons