Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/148323
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPérez Balsera, Marta-
dc.contributor.otherFernández-Ferrer, Maite-
dc.coverage.spatialBarcelona, ESP-
dc.date.accessioned2023-07-14T05:59:38Z-
dc.date.available2023-07-14T05:59:38Z-
dc.date.issued2023-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/148323-
dc.description.abstractL’objectiu del present estudi ha estat identificar l’existència de Burnout, les seves variables i percepcions en el professorat en actiu. La recerca circumscrita sota una metodologia quantitativa, ex-post-facto i transversal ha estat desenvolupada mitjançant un qüestionari de cinc blocs (variables sociodemogràfiques; MBI; variables relacionades amb la SB dins del marc educatiu; percepció i conseqüències de la SB en la tasca docent i les intervencions didàctiques; i espai obert i de cloenda) a 45 docents d’institucions educatives catalanes. Els resultats han indicat l’existència de la síndrome Burnout en el col·lectiu docent, emmarcada per una manca de recursos i formació; una sensació d’incapacitat per donar atenció a tot l’alumnat i la seva diversitat; una manca d’energia, una sobrecàrrega de treball i sensació d’esgotament emocional; i, una manca de reconeixement social i educatiu i d’emparaulament de la figura docent. L’estudi conclou amb la necessitat d’emparaulament i reconeixement de la pràctica docent, així com l’elaboració de plans de detecció i suport emocional, professional i personal de la síndrome de Burnout, donada l’alta prevalença d’aquesta en el marc educatiu i les conseqüències en la tasca docent i intervencions didàctiques.ca
dc.description.abstractThe aim of this study has been to identify the existence of Burnout, his variables, and perceptions in active teaching. The research circumscribed under a quantitative, ex-post-facto and transversal methodology has been developed through a five-block questionnaire (social-demographic variables; MBI; variables related to the SB within the educational framework; perception and consequences of the SB in teaching work and didactic interventions; and open space) to 45 teachers of Catalan educational institutions. The results have indicated the existence of Burnout syndrome in the teaching collective, framed by a lack of resources and training; a sense of incapacity to pay attention to all students and their diversity; a lack of energy, overwork and feeling of emotional exhaustion; and a lack of social and educational recognition and support for the teaching figure. The study concludes with the need for the voice dotation and recognition of teaching practice, as well as the elaboration of plans for the detection and emotional, professional and personal support of Burnout syndrome, given the high prevalence of Burnout in the educational framework and the consequences on teaching and didactic interventions.en
dc.description.abstractEl objetivo del presente estudio ha sido identificar la existencia de Burnout, sus variables y percepciones en el profesorado en activo. La investigación circunscrita bajo una metodología cuantitativa, ex-post-facto y transversal ha sido desarrollada mediante un cuestionario de cinco bloques (variables socio-demográficas; MBI; variables relacionadas con la SB dentro del marco educativo; percepción y consecuencias de la SB en la tarea docente y las intervenciones didácticas; y espacio abierto y de conclusión) a 45 docentes de instituciones educativas catalanas. Los resultados han indicado la existencia del síndrome Burnout en el colectivo docente, enmarcada por una carencia de recursos y formación; una sensación de incapacidad para dar atención a todo el alumnado y su diversidad; una carencia de energía, una sobrecarga de trabajo y sensación de agotamiento emocional; y, una carencia de reconocimiento social y educativo y de dotación de voz de la figura docente. El estudio concluye con la necesidad de dotación de voz y reconocimiento de la práctica docente, así como la elaboración de planes de detección y apoyo emocional, profesional y personal del síndrome de Burnout, dada el alta prevalencia de esta en el marco educativo y las consecuencias en la tarea docente e intervenciones didácticas.es
dc.format.mimetypeapplication/pdfca
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)ca
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectmalestar docentca
dc.subjectburnoutca
dc.subjectdocènciaca
dc.subjecteducacióca
dc.subjectvariablesca
dc.subjectMBIca
dc.subjectdocentsca
dc.subjectteachersen
dc.subjectteaching discomforten
dc.subjectteachingen
dc.subjecteducationen
dc.subjectmalestar docentees
dc.subjecteducaciónes
dc.subjectdocenteses
dc.subject.lcshTeachers--Job stress -- TFMen
dc.titleSón els i les docents un col·lectiu cremat? Un estudi de cas sobre la síndrome de Burnoutca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacProfessors--Estrès laboral -- TFMca
dc.contributor.tutorGallardo, Sandra-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mperezbalseraTFM0623memoria.pdfMemòria del TFM1,25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons