Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/148606
Title: Àmbits d’afectació de la IA en el mercat laboral i les habilitats
Other Titles: Ámbitos de afectación de la IA en el mercado laboral y las habilidades
Author: Gómez Cardosa, Desirée  
Abstract: La Intel·ligència Artificial, i en particular la seva vessant generativa, està començant a impactar en l'economia i en el mercat laboral i és previsible que la seva afectació vagi en augment. Dins el sector laboral, segons diferents estudis i experts, aquest impacte serà diferent en funció dels diversos àmbits del mercat de treball, dels rols desenvolupats dins el mateix i tindrà també impacte sobre el tipus de competències o habilitats requerides. Aquesta infografia destaca algunes dades de l’ informe on analitzem aquest panorama canviant.
La Inteligencia Artificial, y en particular su vertiente generativa, está empezando a impactar en la economía y en el mercado laboral y es previsible que su afectación vaya en aumento. Dentro del sector laboral, según diferentes estudios y expertos, este impacto será diferente en función de los distintos ámbitos del mercado de trabajo, de los roles desarrollados dentro del mismo y tendrá también impacto sobre el tipo de competencias o habilidades requeridas. Esta infografía destaca algunos datos del informe donde analizamos este panorama cambiante.
Keywords: Laboralització
ocupablitat
Mercat laboral
Feina
Intel·ligència Artificia
Automatització
Institucions d’Ensenyament Superior
Laboralización
Empleabilidad
Mercado laboral
Trabajo
Inteligencia Artificial
Automatización
Instituciones de Enseñanza Superior
Document type: info:eu-repo/semantics/report
info:eu-repo/semantics/report
Issue Date: Jul-2023
Publication license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca  
Appears in Collections:Publicacions

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
U2_09_GuiaAmbitsAfectacioLaboral_CAT.pdfGuia en català298,7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
U2_09_GuiaAmbitsAfectacioLaboral_ESP.pdfGuía en castellano351,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.