Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/149879
Title: Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Other Titles: Ingeniería Electrónica de Telecomunicación: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Author: Estrade, Sonia  
Abstract: L’escassa presència de les dones en els estudis d’enginyeria electrònica posa de relleu la importància d’analitzar els estereotips de gènere presents a la societat que incentiven i mantenen aquesta diferència de vocacions, i de ponderar els avantatges que tindria revertir la situació. La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per incorporar la perspectiva de gènere en una disciplina que té un impacte cabdal en la actual societat de la informació.
La escasa presencia de mujeres en los estudios de ingeniería electrónica pone de relieve la importancia de analizar los estereotipos de género presentes en la sociedad que incentivan y mantienen esta diferencia en cuanto a vocaciones, así como de ponderar las ventajas que tendría revertir esta situación. La Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Ingeniería Electrónica de Telecomunicación ofrece propuestas, ejemplos de buenas prácticas, recursos docentes y herramientas de consulta para incorporar la perspectiva de género en una disciplina que tiene un impacto cabal en la actual sociedad de la información.
Keywords: enginyeria electrònica
telecomunicació
docència universitària
perspectiva de gènere
ingeniería electrónica
telecomunicación
docencia universitaria
perspectiva de género
Document type: info:eu-repo/semantics/other
Issue Date: 2021
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/  
Appears in Collections:Guies Xarxa Vives per una docència amb perspectiva de gènere

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
electronica_cast.pdfIngeniería Electrónica de Telecomunicación: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género2,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
electronica.pdfEnginyeria Electrònica de Telecomunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere1,19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons