Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/1551
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMartínez-Ballesté, Antoni-
dc.contributor.authorRobles, Gregorio-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2010-03-08T16:18:50Z-
dc.date.available2010-03-08T16:18:50Z-
dc.date.issued2010-02-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/1551-
dc.description.abstractAquest curs pretén donar una visió de què és Internet, com s'estructura i què ofereix als usuaris finals. Per aquest motiu es començarà l'assignatura explorant aspectes tecnològics relacionats amb l'estructura dels ordinadors, d'Internet i de les aplicacions que s'hi executen. Es continuarà veient com afecta la seguretat a Internet i com s'ha de tenir en compte. S'acabarà veient què és el World Wide Web i com podem utilitzar-la per compartir informació. Finalment, veure el codi obert i el programari lliure, dins de la cultura lliure, dues comunitats molt vinculades al naixement d'Internet i a la seva generalització.ca
dc.description.abstractEste curso pretende dar una visión de qué es Internet, como se estructura y que ofrece a los usuarios finales. Por este motivo se empezará la asignatura explorando aspectos tecnológicos relacionados con la estructura de los ordenadores, de Internet y de las aplicaciones que se ejecutan. Se continuará viendo cómo afecta la seguridad en Internet y cómo se tiene que tener en cuenta. Se acabará viendo qué es el World Wide Web y cómo podemos utilizarla para compartir información. Finalmente, ver el código abierto y el software libre, dentro de la cultura libre, dos comunidades muy vinculadas al nacimiento de Internet y a su generalización.es
dc.description.abstractThis course aims to overview of what the Internet is, how it is structured and what offers to final users. For this reason the course will begin exploring technological aspects related to computers structure, the Internet and its applications. It will continue analyzing how Internet security affects and how it has to be considered. Next, we will see what the World Wide Web is and how we can use it to share information. Finally, we will take a look at the open source and free software, within free culture, two communities closely linked to the birth of the Internet and its generalization.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectInternetca
dc.subjectInternetes
dc.subjectInterneten
dc.subjectOpen sourceen
dc.subjectCodi obertca
dc.subjectCódigo abiertoes
dc.subjectProgramari lliureca
dc.subjectSoftware librees
dc.subjectFree softwareen
dc.subject.lcshInformation society -- Study and teaching (Higher) -- Textbooksen
dc.subject.lcshInformation technologyen
dc.titleFonaments tecnològics de la societat de la informació, febrer 2010-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/lecture-
dc.audience.mediatorTheme areas::Information and Knowledge Society::Information and Knowledge Societyen
dc.audience.educationlevelPostgraduate degrees (official masters and doctoral degree)en
dc.subject.lemacSocietat de la informació -- Llibres de text -- Ensenyament universitarica
dc.subject.lemacTecnologia de la informacióca
dc.subject.lemacInternetca
dc.subject.lcshesSociedad de la información -- Libros de textos -- Enseñanza universitariaes
dc.subject.lcshesTecnología de la informaciónes
dc.contributor.directorBaneres, David-
Appears in Collections:Recursos de aprendizaje UOC
Recursos Educativos UOC Abiertos