Máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales 32

El Màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals respon a la necessitat social d¿experts en prevenció que ha sorgit dels desenvolupaments normatius en aquesta matèria.
El Máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales responde a la necesidad social de expertos en prevención que ha surgido de los desarrollos normativos en esta materia.
The University Master Degree Work-Related Risk Prevention came about by the need to train qualified staff in labour risks prevention due to the new legislation on this matter.

Buscar