VI Conference on Current Problems of Taxation 0

Logo
L'objectiu d'aquesta jornada és conèixer la vessant pràctica de les diverses professions que existeixen en el camp de la fiscalitat, tant les que tenen a veure amb el desenvolupament de l'exercici professional en l'assessorament fiscal (en despatxos col·lectius o individuals o bé en empreses o entitats) com les relacionades amb l'activitat professional en el terreny tributari en les diverses administracions públiques, ja siguin de l'àmbit estatal, autonòmic o local.
El objetivo de esta jornada es conocer la vertiente práctica de las diversas profesiones que existen en el campo de la fiscalidad, tanto las que tienen que ver con el desarrollo del ejercicio profesional en el asesoramiento fiscal (en despachos colectivos o individuales o bien en empresas o entidades) como las relacionadas con la actividad profesional en el terreno tributario en las diversas administraciones públicas, ya sean del ámbito estatal, autonómico o local.
The aim of this conference is to know the practical aspect of the various professions that exist in the field of taxation: development of professional experience in providing tax advice (in collective or individual firms or companies or entities) as well as those related to professional activity in the tax field in the various public administrations, whether at state, regional or local level.
Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions