UOC journals 9

UOC Papers és una publicació electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya, amb una orientació interdisciplinària, que té per objecte publicar textos originals universitaris de divulgació que se centrin en la confluència dels àmbits temàtics propis de la universitat amb la societat del coneixement. A més a més, la revista vol ser una plataforma per a la difusió de novetats editorials rellevants d'aquest mateix àmbit.

UOC Papers es una publicación electrónica de la UOC, con una orientación interdisciplinaria, que tiene por objeto publicar textos originales universitarios de divulgación que se centren en la confluencia de los ámbitos temáticos propios de la universidad con la sociedad del conocimiento. Además, la revista pretende ser una plataforma para la difusión de novedades editoriales relevantes de este mismo ámbito.

UOC Papers is an interdisciplinary electronic journal produced by the UOC which looks to publish original university papers that focus on the conflux of the subject areas dealt with by universities in the knowledge society. The journal also looks to act as a platform for the publicising of new publications relating to this same area.

Browse
Sub-communities within this community