UOC Learning resources 66

Inclou els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats en l'activitat docent de la UOC i dipositats tant pels professors (mòduls didàctics, exercicis...) com pels alumnes (treballs finals de carrera, de grau i de màster).
Incluye los materiales docentes y objetos de aprendizaje generados en la actividad docente y depositados tanto por los profesores de la UOC (módulos didácticos, ejercicios...), así como por sus alumnos (trabajos finales de carrera, de grado y de máster).
It includes teaching materials and learning objects generated in the scholarly activity and deposited by the UOC's professors (teaching modules, exercises, etc.), as well as by their students (bachelor thesis, final degree projects, minor theses, etc.).

Aquesta col·lecció està subjecta, si no s'indica el contrari, a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor, l'obra i la institució que els publica (Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada.
Esta colección está sujeta -salvo que se indique lo contrario- a una licencia de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor, el título de la obra y la institución que los publica (Universitat Oberta de Catalunya); no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada.
The texts published in this collection, unless otherwise indicated, are subject to a Attribution-Non commercial-No derivative works 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author, the title and the institution that publishes them (UOC) are cited. Commercial use and derivative works are not permitted.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 66

Issue DateTitleAuthor(s)
2019-02Procedimientos de gestión e inspección tributarias, febrero 2019Delgado García, Ana María; Oliver Cuello, Rafael
2019-02Procediments de gestió i inspecció tributàries, febrer 2019Delgado García, Ana María; Oliver Cuello, Rafael
2018-09-15Impost sobre societats i comptabilitat, setembre 2018Herrando Tejero, Rafael; Quintana Ferrer, Esteban; Delgado García, Ana E.
2018-09-15Impost sobre la renda de les persones físiques, setembre 2018Delgado García, Ana María; Oliver Cuello, Rafael; Delgado García, Ana María
2017-02Fiscalitat immobiliària, febrer 2017García Heredia, Alejandro; Delgado García, Ana María
2017-02Fiscalitat de fundacions i associacions, febrer 2017García Heredia, Alejandro; Delgado García, Ana María
2017-02Fiscalitat autonòmica i local, febrer 2017Rovira Ferrer, Irene; Angles Juanpere, Benjami; Delgado García, Ana María
2017-02Els elements del tribut, febrer 2017Rovira Ferrer, Irene; Delgado García, Ana María
2017-09Operaciones de fusión y adquisición de empresas, septiembre 2017Torrubia, Blanca; Valpuesta-Gastaminza, Eduardo
2016-09Procediments de recaptació, revisió i sancionador, setembre 2016Delgado García, Ana María; Oliver Cuello, Rafael
2016-09Procediments de gestió i inspecció tributàries, setembre 2016Delgado García, Ana María; Oliver Cuello, Rafael
2016-09Fiscalitat de les operacions financeres, setembre 2016Nieto Montero, Juan José; Delgado García, Ana María
2016-10Derecho societario, septiembre 2016Ferrando Villalba, María de Lourdes; Peguera, Miquel
2019-02Imposició patrimonial, febrer 2019Oliver Cuello, Rafael; Quintana Ferrer, Esteban; Delgado García, Ana María
2019-02Imposición patrimonial, febrero 2019Oliver Cuello, Rafael; Quintana Ferrer, Esteban; Delgado García, Ana María
2019-02Procediments de recaptació, revisió i sancionador, febrer 2019Oliver Cuello, Rafael; Delgado García, Ana María
2019-02Procedimientos de recaudación, revisión y sancionador, febrero 2019Oliver Cuello, Rafael; Delgado García, Ana María
2019-02Fiscalidad internacional y aduanera, febrero 2019Oliver Cuello, Rafael; Delgado García, Ana María
2019-02Fiscalitat internacional i duanera, febrer 2019Oliver Cuello, Rafael; Delgado García, Ana María
2015-09Fiscalidad internacional y aduanera, septiembre 2015Oliver Cuello, Rafael; Delgado García, Ana María; Universitat Oberta de Catalunya
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 66