Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/53604
Title: Sistema de reconeixement d'emocions en la parla basat en la parametrització del senyal de veu
Author: González Poy, Eduard Marcel
Tutor: Meler Corretjé, Lourdes
Others: Universitat Oberta de Catalunya
García-Solórzano, David  
Abstract: En aquest projecte s'ha dissenyat i implementat un sistema de reconeixement d'emocions en la parla. S'han estudiat i extret característiques acústiques del senyal de veu que permeten entrenar classificadors per obtenir models de predicció. El programari s'ha desenvolupat en MATLAB i ofereix una versió per a la línia de comandes i una interfície gràfica.
En este proyecto se ha diseñado e implementado un sistema de reconocimiento de emociones en el habla. Se han estudiado y extraído características acústicas de la señal de voz que permiten entrenar clasificadores para obtener modelos de predicción. El software se ha desarrollado en MATLAB y ofrece una versión para la línea de comandos y una interfaz gráfica.
A speech emotion recognition system has been designed and implemented in this project. Some acoustic features of the voice signal has been studied and extracted to train a classifier and obtain the prediction models. The software has been developed with MATLAB and offers a command line verison and a GUI.
Keywords: speech emotion recognition
features extraction and selection
classification learner
Document type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Issue Date: 4-Jul-2016
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marcelgopo_TFG_0716_CODI.rarCodi font / GUI81,56 kBrarView/Open

marcelgopo_TFG_0716_PRESENTACIO.mp4

Presentació virtual49,24 MBMP4View/Open
marcelgopo_TFG_0716_4EMO.rarDirectori 4 emocions per experimentar (RAVDESS)47,1 MBrarView/Open
marcelgopoTFG0616memòria.pdfMemòria del TFG2,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open