Journal of Conflictology 55

Logo

Publicació electrònica promoguda pel Campus per la Pau, Universitat Oberta de Catalunya. Aquesta publicació examina l'aplicació de teories de resolució de conflictes i divulga coneixements sobre la pràctica de la no-violència amb un enfocament realista i científic.

Publicación electrónica promovida por el Campus por la Paz, Universitat Oberta de Catalunya. Esta publicación examina la aplicación de teorías de resolución de conflictos y divulga conocimientos sobre la práctica de la no-violencia a través de un enfoque realista y científico.

E-journal promoted by the Campus for Peace, Universitat Oberta de Catalunya. The journal examines the application of conflict resolution theories and provides knowledge on the practice of non-violence through a realistic and scientific approach.

Buscar