Grado en Administración y dirección de empresas 291

L'objectiu del grau d'Administració i Direcció d'Empreses és preparar professionals amb una formació versàtil, capaços de desenvolupar tant una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada com d'iniciar el seu propi negoci.
El objetivo del grado de Administración y dirección de empresas es preparar profesionales con una formación versátil, capaces tanto de desarrollar una amplia gama de funciones de dirección y gestión en cualquier institución pública o privada como de iniciar su propio negocio.
The aim of the Business Administration and Management degree is to prepare professionals with a versatile education, able to develop a wide range of administrative and management functions in any public or private institution, as well as starting their own business.

Buscar