Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/66545
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMartínez Busom, Jordi-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2017-07-17T11:36:22Z-
dc.date.available2017-07-17T11:36:22Z-
dc.date.issued2017-06-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/66545-
dc.description.abstractAquest treball analitza el coneixement generat pels participants d'un seminari per desenvolupar una proposta socioeducativa en l'acció de la Policia de Catalunya. La proposta pretén millorar l'atenció ciutadana i adequar la resposta policial a les necessitats socials del s. XXI. Per tal d'obtenir les dades he utilitzat un enfocament qualitatiu basat en la tècnica del grup de discussió. Els resultats de l'anàlisi mostren un gran desconeixement i desaprofitament de les possibilitats d'actuació entre professions que intervenen per la mateixa causa; la resolució integral de situacions de vulnerabilitat i conflictes socials. Les conclusions extretes ens condueixen a l'apropament de tots els agents socials per indagar en els beneficis de la perspectiva socioeducativa i del treball multidisciplinari, com a forma integradora en l'acció policial; menys repressiva i més socioeducativa. El valor afegit d'altres estudis realitzats és la pretensió de la suplementació policíaca, a través de l'enriquiment de l'Educació Social no en accions concretes sinó impregnada en la pròpia pràctica de manera habitual.ca
dc.description.abstractThis paper analyses the knowledge generated by the participants of a seminar to develop a social educational proposal for the police action of the Police of Catalonia. This proposal intends to improve citizen care and to adapt the police response for the social needs of the XXI century. In order to obtain the data I have used a qualitative approach based on the technique used in the discussion groups. The results of this analysis show great ignorance and waste of the possibilities of action between professions that intervene for the same cause; the integral resolution of the situations of vulnerability and social conflicts. The conclusions drawn lead us to the approach of all the social agents to investigate the benefits of the social educational perspective and multidisciplinary work, as an integrative form of police action; less repressive and more social education. The added value of other studies carried out is the claim of police supplementation, through the enrichment of Social Education not in specific actions but embeded in the practice itself.en
dc.description.abstractEste trabajo analiza el conocimiento generado por los participantes de un seminario para desarrollar una propuesta socioeducativa en la acción de la Policía de Cataluña. La propuesta pretende mejorar la atención ciudadana y adecuar la respuesta policial a las necesidades sociales del s. XXI. Para obtener los datos he utilizado un enfoque cualitativo basado en la técnica del grupo de discusión. Los resultados del análisis muestran un gran desconocimiento y desaprovechamiento de las posibilidades de actuación entre profesiones que intervienen por la misma causa; la resolución integral de situaciones de vulnerabilidad y conflictos sociales. Las conclusiones extraídas nos conducen al acercamiento de todos los agentes sociales para indagar en los beneficios de la perspectiva socioeducativa y del trabajo multidisciplinar, como forma integradora en la acción policial; menos represiva y más socioeducativa. El valor añadido de otros estudios realizados es la pretensión de la suplementación policíaca, a través del enriquecimiento de la Educación Social no en acciones concretas sino impregnada en la propia práctica de manera habitual.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectPolicia de Catalunyaca
dc.subjectPolice of Cataloniaen
dc.subjectPolicía de Cataluñaes
dc.subjectperspectiva socioeducativaca
dc.subjectperspectiva socioeducativaes
dc.subjectsocial educational perspectiveen
dc.subjectmossos d'esquadraca
dc.subjectmossos d'esquadraes
dc.subjectmossos d'esquadraen
dc.subjectpolicía locales
dc.subjectpolicia localca
dc.subjectlocal policeen
dc.subjecteducadors socialsca
dc.subjectsocial educatorsen
dc.subjecteducadores socialeses
dc.subject.lcshSocial work with youth -- TFGen
dc.titleLa incorporació de la perspectiva socioeducativa en l'acció policial: Una anàlisi de la situació a la Policia de Catalunya-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.mediatorTheme areas::Psychology and Education Sciences::Psychologyen
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacEducació social -- TFGca
dc.subject.lcshesEducación social -- TFGes
dc.contributor.tutorMeneses, Julio-
dc.contributor.tutorMorán Vega, José Antonio-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jmartinezb23TFG0617memoria.pdfMemòria del treball fi de grau1,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open