Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/67406
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRus Gómez, Pere-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2017-09-21T06:12:18Z-
dc.date.available2017-09-21T06:12:18Z-
dc.date.issued2017-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/67406-
dc.description.abstractL'assistència sexual és un treball sexual que proporciona a la persona amb diversitat funcional un suport per a accedir sexualment al propi cos o al cos d'una altra persona amb diversitat funcional, però no al cos de l'assistent sexual. L'assistència sexual constitueix un dret de les persones amb diversitat funcional al propi cos que ha de generar obligacions concretes als poders públics, sobretot de finançament per a que hi pugui accedir tothom que ho necessita. A l'Estat espanyol és alegal i, per tant, no hi ha un col·lectiu professional que vetlli per una formació, una praxi i una deontologia específiques. La història de l'assistència sexual a l'Estat espanyol està marcada per l'aliança queer-crip entre moviments de persones amb diversitat sexual i de gènere i de persones amb diversitat funcional, que comparteixen el cos com espai de lluita política contra l'opressió heterosexista i capacitista del sistema patriarcal capitalista. Aquesta investigació parteix d'entrevistes a una assistent sexual queer, a un usuari d'assistència sexual, a un activista i a un psicòleg.ca
dc.description.abstractLa asistencia sexual es un trabajo sexual que proporciona a la persona con diversidad funcional un apoyo para acceder sexualmente al propio cuerpo o al cuerpo de otra persona con diversidad funcional, pero no al cuerpo de la asistenta sexual. La asistencia sexual constituye un derecho de las personas con diversidad funcional al propio cuerpo que debe generar obligaciones concretas a los poderes públicos, sobre todo de financiamiento para que puedan acceder todas las personas que lo necesiten. En el Estado español es alegal y, por tanto, no hay un colectivo profesional que vele por una formación, una praxis y una deontología específicas. La historia de la asistencia sexual en el Estado español está marcada por la alianza queer-crip entre movimientos de personas con diversidad sexual y de género y de personas con diversidad funcional, que comparten el cuerpo como espacio de lucha política contra la opresión heterosexista y capacitista del sistema patriarcal capitalista. Esta investigación parte de entrevistas a una asistenta sexual queer, a un usuario de asistencia sexual, a un activista y a un psicólogo.es
dc.description.abstractSexual assistance is a sex work that provides the person with disability a support to sexually access their own body or the body of another person with disability, but not the body of the sexual assistant. Sexual assistance is a right of persons with disability to their own body that must generate concrete obligations to public powers, especially funding in order to allow access to everyone who needs it. In the Spanish State it is unregulated, therefore, there is no professional group that guarantees a specific formation, praxis and deontology. The history of sexual assistance in the Spanish state is marked by the queer-crip alliance between movements of people with sexual and gender diversity and people with disability, who share the body as a space for political struggle against heterosexist and ableist oppression of the patriarchal capitalist system. This research is based on interviews with a queer sexual assistant, a sexual assistance user, an activist, and a psychologist.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html-
dc.subjectassistència sexualca
dc.subjectdiversitat sexualca
dc.subjectdiversitat de gènereca
dc.subjectinterseccionalitatca
dc.subjectasistencia sexuales
dc.subjectdiversidad sexuales
dc.subjectdiversidad de géneroes
dc.subjectinterseccionalidades
dc.subjectsexual assistanceen
dc.subjectsexual diversityen
dc.subjectgender diversityen
dc.subjectintersectionalityen
dc.subject.lcshSexual rights -- TFG-
dc.titleAssistència sexual i diversitat sexual i de gènere. Estudi de la intersecció queer-crip-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.mediatorTheme areas::Psychology and Education Sciences::Psychologyen
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacDrets sexuals -- TFG-
dc.subject.lcshesDerechos sexuales -- TFG-
dc.contributor.tutorEndara Rosales, Juan-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Pere Rus Gomez.pdf943,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
prusTFG0617memòria.pdf880,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.