Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/7544
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMárton, Attila-
dc.date.accessioned2011-05-31T10:13:55Z-
dc.date.available2011-05-31T10:13:55Z-
dc.date.issued2011-01-31-
dc.identifier.citationMárton, Attila (2010). "The Transfigurability of Digital Objects". Artnodes, 2010, Vol. 0, num 10-
dc.identifier.issn1695-5951MIAR
-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/7544-
dc.description.abstractA causa de l'augment d'internet i del que és digital, cada vegada hi ha més patrimoni cultural que adopta la forma d'operacions basades en les TIC, cosa que contradiu les pràctiques i els arxius tradicionals. En referir-se a aquests nous objectes digitals, l'article presenta el seu caràcter transfigurable basant-se en el fet que es poden editar, són interactius, oberts i es poden distribuir, i en la textura altament modular i granular dels mitjans binaris i dels processos de les TIC. En altres paraules, els objectes digitals són operacions tècniques més que entitats fixes. Són fluids, amorfs i efímers, són només representacions momentànies d'objectes. En aquest context, un desafiament clau per a les institucions de patrimoni cultural és la domesticació d'objectes digitals. Després de juxtaposar dos exemples extrems, la pàgina de resultats del motor de cerca i la instantània arxivada d'una pàgina web, l'article conclourà amb l'argument que la persistència no es presenta amb l'objecte digital, sinó que s'ha d'imposar després mitjançant tecnologies de segon ordre que també es basin en el paradigma del caràcter transfigurable. En altres paraules, encara que s'ha de conservar la persistència dels objectes materials, s'ha de generar la persistència dels objectes digitals.ca
dc.description.abstractDue to the rise of the internet and digitality, an increasing degree of cultural heritage takes the form of ICT enabled operations contradicting the traditional practices of archives. Referring to these new forms as digital objects, the paper presents them as being transfigurable based on the dimensions of editability, interactivity, openness and distributedness and on the highly modular and granular texture of binary media and ICT processes. In other words, digital objects are technological operations rather than fixed entities. They are fluid, amorphous and ephemeral, rendered as momentary proxies of objects only. Within this context, a key challenge for cultural heritage institutions is the taming of digital objects. Juxtaposing two extreme examples - the search engine results page and the archival snap-shot of a web page - the paper will conclude with the argument that persistency does not come with the digital object, but needs to be imposed ex-post through second-order technologies which themselves are based on the paradigm of transfigurability. In other words, while the persistency of material objects has to be preserved, the persistency of digital objects has to be produced.en
dc.description.abstractDebido al aumento de internet y de lo digital, cada vez hay más patrimonio cultural que adopta la forma de operaciones basadas en las TIC, lo que contradice las prácticas y archivos tradicionales. Al referirse a estos nuevos objetos digitales, el artículo presenta su carácter transfigurable basándose en que se pueden editar, son interactivos, abiertos y se pueden distribuir, y en la textura altamente modular y granular de los medios binarios y de los procesos de las TIC. En otras palabras, los objetos digitales son operaciones técnicas más que entidades fijas. Son fluidos, amorfos y efímeros, son sólo representaciones momentáneas de objetos. En este contexto, un desafío clave para las instituciones de patrimonio cultural es la domesticación de objetos digitales. Al yuxtaponer dos ejemplos extremos, la página de resultados del motor de búsqueda y la instantánea archivada de una página web, el artículo concluirá con el argumento de que la persistencia no se presenta con el objeto digital, sino que tiene que imponerse después mediante tecnologías de segundo orden que también se basen en el paradigma del carácter transfigurable. En otras palabras, aunque debe conservarse la persistencia de los objetos materiales, tiene que generarse la persistencia de los objetos digitales.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoeng-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectobjectes digitalsca
dc.subjectpersistènciaca
dc.subjectelements efímersca
dc.subjectarxiuca
dc.subjectconservacióca
dc.subjectdigital objectsen
dc.subjectpersistencyen
dc.subjectephemeraen
dc.subjectarchiveen
dc.subjectpreservationen
dc.subjectobjetos digitaleses
dc.subjectpersistenciaes
dc.subjectelementos efímeroses
dc.subjectarchivoes
dc.subjectconservaciónes
dc.titleThe Transfigurability of Digital Objectsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.source.urlhttps://artnodes.uoc.edu/-
dc.date.updated2011-05-31T10:13:55Z-
dc.gir.idAR/uocjournal-
Appears in Collections:2010, n. 10
Articles cientÍfics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
n10-marton-eng.pdf1,03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Marton_ENG_10.epub262,98 kBUnknownView/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.