Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/81625
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEgea Fernández, Jordi-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.date.accessioned2018-06-28T19:33:23Z-
dc.date.available2018-06-28T19:33:23Z-
dc.date.issued2018-06-13-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/81625-
dc.description.abstractEl projecte que presentem a continuació consisteix en una aplicació Web que fa ús dels serveis que ofereix Java EE com a plataforma de desenvolupament empresarial. L'objectiu de l'aplicació és el de desenvolupar una aplicació web per dur a terme una gestió d'alertes de qualitat per a qualsevol tipus d'empresa però sobretot aquelles en les que es produeix un procés de fabricació (manufactureres). Aquest indicador forma part d'un conjunt d'eines per millorar la producció seguint la filosofia de millora contínua ("Kaizen"), que va desenvolupar Toyota amb el seu sistema de producció (TPS), i del "Lean Manufacturing" o producció esvelta/ajustada que està enfocada a millorar la qualitat, reduir els costos, potenciar a les persones i augmentar la satisfacció del client així com millorar el rendiment del negoci a través de l'eliminació de residus i activitats sense valor afegit.ca
dc.description.abstractEl proyecto que presentamos a continuación consiste en una aplicación Web que hace uso de los servicios que ofrece Java EE como plataforma de desarrollo empresarial. El objetivo de la aplicación es el de desarrollar una aplicación web para llevar a cabo una gestión de alertas de calidad para cualquier tipo de empresa pero sobre todo aquellas en las que se produce un proceso de fabricación (manufactureras). Esto indicador forma parte de un conjunto de herramientas para mejorar la producción siguiendo la filosofía de mejora continua ( "Kaizen"), que desarrolló Toyota con su sistema de producción (TPS), y del "Lean Manufacturing" o producción esbelta / ajustada que está enfocada a mejorar la calidad, reducir los costes, potenciar a las personas y aumentar la satisfacción del cliente así como mejorar el rendimiento del negocio a través de la eliminación de residuos y actividades sin valor añadido.es
dc.description.abstractThe project presented below is a Web application that uses the services provided by Java EE as a platform for business development. The aim of the application is to develop a web application to conduct a quality alert management for any company but especially those in which exists a manufacturing process (manufacturing). This indicator is part of a set of tools to improve production following the philosophy of continuous improvement (Kaizen), which developed Toyota with its production system (TPS), and Lean Manufacturing that is focused on improving quality, reducing costs, enhancing people and increasing customer satisfaction as well as improving business performance through the elimination of waste and activities without added value.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html-
dc.subjectJava EEen
dc.subjectaplicacions webca
dc.subjectlean manufacturingen
dc.subjectlean manufacturinges
dc.subjectproducció ajustadaca
dc.subjectweb applicationsen
dc.subjectaplicaciones webes
dc.subjectJava EEes
dc.subjectJava EEca
dc.subject.lcshApplication software -- Development -- TFGen
dc.titleDisseny i implementació d'una aplicació web amb tecnologia JavaEE per a la gestió empresarial d'alertes de qualitat dins el marc de lean manufacturing-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacProgramari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFGca
dc.subject.lcshesSoftware de aplicación -- Desarrollo -- TFGes
dc.contributor.directorCaballé, Santi-
dc.contributor.tutorFont Sagristà, Vicenç-
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jegeaTFM0618memòria.pdfMemòria del TFG5,06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.