Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/85787
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGarcia Brustenga, Guillem-
dc.contributor.authorFuertes Alpiste, Marc-
dc.contributor.authorMolas Castells, Núria-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. eLearning Innovation Center-
dc.date.accessioned2018-11-12T13:49:01Z-
dc.date.available2018-11-12T13:49:01Z-
dc.date.issued2018-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/85787-
dc.description.abstractEls xatbots són programes informàtics que integren intel·ligència artificial i que poden simular, en major o menor grau, una conversa humana. S'estan fent populars ja que funcionen amb llenguatge natural i tenen una interfície d'usuari basada en la conversa, que és molt comuna en les aplicacions de missatgeria instantània de telèfons intel·ligents. S'exploren les potencialitats de l'ús dels xatbots en educació, no tant per assumir el paper de professor, sinó per ocupar-se d'aquelles tasques exercides pels docents que són repetitives i de baix nivell cognitiu. En educació els xatbots poden funcionar com a assistents virtuals per millorar la productivitat o simplement per donar resposta a preguntes més freqüents (FAQs). A més, hi ha xatbots amb un clar objectiu educatiu que treballen com a tutors durant tot el procés d'aprenentatge.ca
dc.description.abstractLos chatbots son programas informáticos que integran inteligencia artificial y que pueden simular, en mayor o menor grado, una conversación humana. Se están volviendo populares ya que funcionan con lenguaje natural y tienen una interfaz de usuario basada en la conversación, muy común en las aplicaciones de mensajería instantánea de teléfonos inteligentes. Se exploran las potencialidades del uso de los chatbots en educación, no tanto para asumir el papel de profesor, sino para ocuparse de aquellas tareas desempeñadas por los docentes que son repetitivas y de bajo nivel cognitivo. En educación, los chatbots pueden funcionar como asistentes virtuales para mejorar la productividad o simplemente para dar respuesta a preguntas más frecuentes (FAQs). Además, hay chatbots con un claro objetivo educativo que funcionan como tutores a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.es
dc.description.abstractChatbots are computer programs that integrate artificial intelligence and are able to simulate a human conversation at a certain extent. They are becoming popular as are based in natural language and have a conversational user interface which is very common in smartphone instant messaging applications. Chatbots are being explored in education, not to take on the role of teacher, but to assume repetitive and low cognitive level tasks of this role. In education, there are chatbots that can work as virtual assistants to improve productivity or just to answer FAQs. Also, there are chatbots with a clear educational aim that work as tutors during the whole learning process.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
dc.subjectxatbotsca
dc.subjecteducacióca
dc.subjectintel·ligència artificialca
dc.subjectautomatitzacióca
dc.subjectchatbotses
dc.subjectchatbotsen
dc.subjecteducaciónes
dc.subjecteducationen
dc.subjectautomatizaciónes
dc.subjectautomationen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectinteligencia artificiales
dc.subject.lcshArtificial intelligenceen
dc.titleBriefing paper: els xatbots en educació-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/report-
dc.subject.lemacIntel·ligència artificiaIca
dc.subject.lcshesInteligencia artificiales
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Publicacions

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BRIEFING_PAPER_CHATBOTS_CAT.pdf297,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open