Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/92886
Title: Acció social i educativa en contextos escolars. Situació actual dels educadors socials i els tècnics d'integració social en el sistema educatiu de Catalunya
Author: BRETONES, EVA  
Solé Blanch, Jordi
Castillo Arenas, Lluis Miquel
Meneses, Julio  
Fàbregues, Sergi  
Others: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Citation: Bretones, E.; Solé, J.; Castillo, M.; Meneses, J.; Fàbregues, S. Acció social i educativa en contextos escolars. Situació actual dels educadors socials i els tècnics d'integració social en el sistema educatiu de Catalunya. Informe de Recerca. (2019) - Universitat Oberta de Catalunya (UOC). http://hdl.handle.net/10609/92886
Abstract: Les necessitats que afecten l'escola avui tenen a veure amb situacions molt diverses. Sense l'ànim de fer-ne un recull exhaustiu, en podem esmentar algunes com ara la motivació baixa (tant de l'alumnat com del professorat) (González, Olmos i Serrate, 2015: 94); la universalització de l'escolarització, la conflictivitat mal resolta i els problemes de convivència; els episodis d'absentisme i abandonament prematur (Alegre i Benito, 2010; Fernández, Mena i Riviere, 2010; Tarabini i Montes, 2015); la vulnerabilitat escolar (González, 2015); la complexitat de les funcions assignades als docents (Prats, 2000); els nous reptes socials derivats dels processos migratoris i la globalització (Terrón, Cárdenas, Rodríguez, 2017; Arroyo i Berzosa, 2018); l'encadenament de reformes educatives successives; l'educació inclusiva (Escudero, 2012) o les situacions de fracàs escolar lligades a la procedència social dels alumnes (Torrents, Merino, Garcia i Valls, 2018). En aquest context, els diferents professionals de l'escola, des de la seva particular especialització, afronten el dia a dia de la seva feina preguntant-se pel sentit de la seva acció a l'aula, sense saber fins a on pot arribar el seu grau d'implicació en la resolució de necessitats socioeducatives per a les quals no sempre es disposa del temps o de la capacitació més adequada per a afrontar-les (Martínez, 2008: 42)[...] La recerca que presentem a continuació neix de la necessitat que tenen avui en dia els centres educatius a l'hora de donar resposta a tots aquests reptes.
Keywords: Acció social
Acció educativa
Document type: info:eu-repo/semantics/report
Issue Date: Mar-2019
Publication license: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca  
Appears in Collections:Treballs, papers de recerca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Accio_social_educativa.pdf6,93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open