Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/98646
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCalvet Liñán, Laura-
dc.date.accessioned2019-07-08T11:02:40Z-
dc.date.available2019-07-08T11:02:40Z-
dc.date.issued2017-07-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/98646-
dc.description.abstractUn gran nombre de processos de presa de decisions en sectors estratègics com el transport i la producció representen problemes NP-difícils. Sovint, aquests processos es caracteritzen per alts nivells d'incertesa i dinamisme. Les metaheurístiques són mètodes populars per a resoldre problemes d'optimització difícils en temps de càlcul raonables. No obstant això, sovint assumeixen que els inputs, les funcions objectiu, i les restriccions són deterministes i conegudes. Aquests constitueixen supòsits forts que obliguen a treballar amb problemes simplificats. Com a conseqüència, les solucions poden conduir a resultats pobres. Les simheurístiques integren la simulació a les metaheurístiques per resoldre problemes estocàstics d'una manera natural. Anàlogament, les learnheurístiques combinen l'estadística amb les metaheurístiques per fer front a problemes en entorns dinàmics, en què els inputs poden dependre de l'estructura de la solució. En aquest context, les principals contribucions d'aquesta tesi són: el disseny de les learnheurístiques, una classificació dels treballs que combinen l'estadística / l'aprenentatge automàtic i les metaheurístiques, i diverses aplicacions en transport, producció, finances i computació.ca
dc.description.abstractUn gran número de procesos de toma de decisiones en sectores estratégicos como el transporte y la producción representan problemas NP-difíciles. Frecuentemente, estos problemas se caracterizan por altos niveles de incertidumbre y dinamismo. Las metaheurísticas son métodos populares para resolver problemas difíciles de optimización de manera rápida. Sin embargo, suelen asumir que los inputs, las funciones objetivo y las restricciones son deterministas y se conocen de antemano. Estas fuertes suposiciones conducen a trabajar con problemas simplificados. Como consecuencia, las soluciones obtenidas pueden tener un pobre rendimiento. Las simheurísticas integran simulación en metaheurísticas para resolver problemas estocásticos de una manera natural. De manera similar, las learnheurísticas combinan aprendizaje estadístico y metaheurísticas para abordar problemas en entornos dinámicos, donde los inputs pueden depender de la estructura de la solución. En este contexto, las principales aportaciones de esta tesis son: el diseño de las learnheurísticas, una clasificación de trabajos que combinan estadística / aprendizaje automático y metaheurísticas, y varias aplicaciones en transporte, producción, finanzas y computación.es
dc.description.abstractA large number of decision-making processes in strategic sectors such as transport and production involve NP-hard problems, which are frequently characterized by high levels of uncertainty and dynamism. Metaheuristics have become the predominant method for solving challenging optimization problems in reasonable computing times. However, they frequently assume that inputs, objective functions and constraints are deterministic and known in advance. These strong assumptions lead to work on oversimplified problems, and the solutions may demonstrate poor performance when implemented. Simheuristics, in turn, integrate simulation into metaheuristics as a way to naturally solve stochastic problems, and, in a similar fashion, learnheuristics combine statistical learning and metaheuristics to tackle problems in dynamic environments, where inputs may depend on the structure of the solution. The main contributions of this thesis include (i) a design for learnheuristics; (ii) a classification of works that hybridize statistical and machine learning and metaheuristics; and (iii) several applications for the fields of transport, production, finance and computing.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoeng-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectmetaheurístiquesca
dc.subjectmetaheurísticases
dc.subjectmetaheuristicsen
dc.subjectoptimització combinatòriaca
dc.subjectoptimización combinatoriaes
dc.subjectcombinatorial optimizationen
dc.subjectestadísticaca
dc.subjectestadísticaes
dc.subjectstatisticsen
dc.subjectsimheurístiquesca
dc.subjectsimheurísticases
dc.subjectsimheuristicsen
dc.subjectlogísticaca
dc.subjectlogísticaes
dc.subjectlogisticsen
dc.subject.lcshMachine learningen
dc.titleFrom metaheuristics to learnheuristics: Applications to logistics, finance, and computing-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.subject.lemacAprenentatge automàticca
dc.subject.lcshesAprendizaje automáticoes
dc.contributor.directorJuan, Angel A.-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Tesis doctorals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tesiCurta.pdfCalvet_Liñán_dissertation2,33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Tesi.pdfCalvet_Liñán_dissertation9,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open