Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/104906
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNúñez, Francesc-
dc.contributor.authorMartínez, Roger-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.date.accessioned2020-01-08T11:01:00Z-
dc.date.available2020-01-08T11:01:00Z-
dc.date.issued2004-04-01-
dc.identifier.citationMartínez Sanmartí, R. & Núñez Mosteo, F. (2004). Expectatives i sortides professionals dels llicenciats i llicenciades. Digithum: a relational perspective on culture and society, (6), 1-14. doi: 10.7238/d.v0i6.552-
dc.identifier.issn1575-2275MIAR
-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/104906-
dc.description.abstractL'objectiu d'aquest document és pensar i fer pensar sobre les expectatives i les sortides professionals dels llicenciats en Humanitats. El document combina fonts d'informació molt diverses per a mirar de fer una mica de llum a la incògnita que encara representen aquestes expectatives i les sortides professionals de llicenciats i llicenciades en Humanitats. Les dades provenen dels estudiants i llicenciats de tres universitats catalanes que ofereixen la llicenciatura: la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). No obstant això, no es tracta de dades globals de les tres universitats, sinó de dades diferents i obtingudes de forma diversa a cadascuna d'elles. En primer lloc, hem analitzat les dades obtingudes d'un estudi sobre inserció laboral dels graduats i graduades a la UAB i Catalunya; en segon lloc, hem recollit el testimoni de l'experiència laboral de dotze llicenciats en Humanitats exposat en el context d'unes jornades amb antics estudiants de la UPF i, en tercer lloc, hem pogut disposar de les dades d'una enquesta feta als estudiants d'Humanitats de la UOC en què es demanava quines eren les seves expectatives en relació amb la carrera que cursaven. Les dades de cada universitat ens ofereixen diferents peces per a anar construint un mosaic poc acabat, però esperem que interessant. No podem oblidar, a més, que són tres universitats també diferents entre elles, amb perfils d'estudiants poc equiparables.ca
dc.description.abstractThe aim of the document is to reflect on and encourage reflection on the professional openings and expectations of Humanities graduates. The document brings together wide-ranging sources of information in an effort to contribute to shedding some light on the enigma that professional openings and expectations for Humanities graduates still represents. The data comes from students and graduates at three Catalan universities offering the degree course: the Autonomous University of Barcelona (UAB), the Pompeu Fabra University (UPF) and the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). However, we are not dealing with standardised data from the universities, but rather different data obtained in different ways at each. Firstly, we have analysed the data obtained from a study into graduates gaining employment from the UAB and in Catalonia; secondly, we have collated the testimonies of the experiences in employment of twelve Humanities graduates, gained from meetings of former students of the UPF; and, thirdly, we have compiled data from a questionnaire to Humanities students at the UOC, where they were asked about their expectations in terms of the degree they were studying. The data from each university offered us different pieces to a small part of a puzzle, but which we still believe to be of interest. We should stress, likewise, that these three universities are all very different, with student profiles that are difficult to compare.en
dc.description.abstractEl objetivo de este documento es pensar y hacer pensar sobre las expectativas y las salidas profesionales de los licenciados en Humanidades. El documento combina fuentes de información muy diversas para intentar aportar un poco de luz a la incógnita que todavía representan estas expectativas y las salidas profesionales de licenciados y licenciadas en Humanidades. Los datos provienen de los estudiantes y licenciados de tres universidades catalanas que ofrecen la licenciatura: la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). No obstante, no se trata de datos globales de las tres universidades, sino de datos diferentes y obtenidos de forma diversa en cada una de ellas. En primer lugar, hemos analizado los datos obtenidos de un estudio sobre inserción laboral de los graduados y graduadas en la UAB y Cataluña; en segundo lugar, hemos recogido el testimonio de la experiencia laboral de doce licenciados en Humanidades expuesto en el contexto de unas jornadas con antiguos estudiantes de la UPF y, en tercer lugar, hemos contado con los datos de una encuesta a los estudiantes de Humanidades de la UOC donde se pedía cuáles eran sus expectativas en relación con la carrera que estaban cursando. Los datos de cada universidad nos ofrecen diferentes piezas para ir construyendo un mosaico poco acabado, aunque esperamos que interesante. No podemos olvidar, además, que son tres universidades también diferentes entre ellas, con perfiles de estudiantes poco equiparables.es
dc.language.isocat-
dc.publisherDigithum: a relational perspective on culture and society-
dc.relation.ispartofDigithum: a relational perspective on culture and society, 2004, (6)-
dc.relation.urihttp://doi.org/10.7238/d.v0i6.552-
dc.rightsCC BY-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es/-
dc.subjecthumanitatsca
dc.subjectexpectativesca
dc.subjectllicenciatsca
dc.subjectsortides professionalsca
dc.subjecthumanitiesen
dc.subjectexpectationsen
dc.subjectgraduatesen
dc.subjectprofessional openingsen
dc.subjecthumanidadeses
dc.subjectexpectativases
dc.subjectlicenciadoses
dc.subjectsalidas profesionaleses
dc.subject.lcshVocational interestsen
dc.titleExpectatives i sortides professionals dels llicenciats i llicenciades-
dc.title.alternativeProfessional openings and expectations for graduates-
dc.title.alternativeExpectativas y salidas profesionales de los licenciados y licenciadas-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.subject.lemacInteressos professionalsca
dc.subject.lcshesIntereses profesionaleses
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.doi10.7238/d.v0i6.552-
dc.gir.idAR/0000002127-
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Appears in Collections:2004, núm. 6
Articles cientÍfics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martinez_Nunez_Digithum_Expectatives.pdf144,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open