Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/129088
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGarcia Querol, Cristina-
dc.coverage.spatialSant Sadurní d'Anoia-
dc.date.accessioned2021-03-05T06:16:23Z-
dc.date.available2021-03-05T06:16:23Z-
dc.date.issued2021-01-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/129088-
dc.description.abstractL'any 2018 la Generalitat de Catalunya crea el Servei d'Acompanyament les Víctimes del Delicte (SAVD) en seu judicial. Aquest servei atén, principalment, a víctimes de violència de gènere en l'àmbit de la parella durant les compareixences als Jutjats especialitzats de Violència contra la Dona. L'objectiu d'aquest treball és, mitjançant una metodologia autoetnogràfica, examinar les pràctiques socials que es duen a terme als jutjats per part dels i les professionals que treballem amb les dones en situació de violència en l'àmbit de la parella. Les conclusions més rellevants apunten a l'homogeneïtzació de les dones per part del sistema judicial que no té en compte la variabilitat entre persones, l'estructura formal i rígida del sistema, la projecció de les relacions de poder que situen a les dones com a subjectes passius mentre se'ls demana que siguin actives i proactives en la causa i la importància dels espais com a constructors i perpetuadors d'aquestes dinàmiques de relació.ca
dc.description.abstractEl año 2018 la Generalitat de Cataluña crea el Servicio de Atención a las Víctimas del Delito (SAVD) en sede judicial. Este servicio atiende, principalmente, a víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja durante las comparecencias en los Juzgados especializados de Violencia contra la Mujer. El objetivo de este trabajo es, mediante una metodología autoetnográfica, examinar las prácticas sociales que se llevan a cabo a los juzgados por parte de los y las profesionales que trabajamos con las mujeres en situación de violencia en el ámbito de la pareja. Las conclusiones más relevantes apuntan a la homogeneización de las mujeres por parte del sistema judicial que no tiene en cuenta la variabilidad entre personas, la estructura formal y rígida del sistema, la proyección de las relaciones de poder que sitúan a las mujeres como sujetos pasivos mientras se les pide que sean activas y proactivas en la causa y la importancia de los espacios como constructores y perpetuadores de estas dinámicas de relación.es
dc.description.abstractIn 2018, the Generalitat de Catalunya created the Service of Attention to Victims of Crime (SAVD) in court. This service mainly attends to victims of gender violence in the intimate partner sphere during appearances in the specialised Courts of Violence against Women. The aim of this work is, through an autoethnographic methodology, to examine the social practices carried out in the courts by the professionals who work with women in situations of intimate partner violence. The most relevant conclusions point to the homogenisation of women by the judicial system that does not take into account the variability between people, the formal and rigid structure of the system, the projection of power relations that place women as passive subjects while they are asked to be active and proactive in the cause and the importance of spaces as constructors and perpetuators of these relationship dynamics.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectviolències de gènere en l'àmbit de la parellaca
dc.subjectviolencias de género en el ámbito de la parejaes
dc.subjectsocial practicesen
dc.subjectsistema judicialca
dc.subjectsistema judiciales
dc.subjectjudicial systemen
dc.subjectpràctiques socialsca
dc.subjectprácticas socialeses
dc.subjectintervenció socialca
dc.subjectintervención sociales
dc.subjectsocial interventionen
dc.subjectgender violence within couplesen
dc.subjectestudis de gènereca
dc.subjectestudios de géneroes
dc.subjectgender studiesen
dc.subject.lcshWomen -- Abuse -- TFGen
dc.titleIntervencions amb dones en situació de violència de gènere en l'àmbit de la parella. Una mirada crítica a la pràctica professional del servei d'acompanyament a la víctima del delicte-
dc.title.alternativeIntervenciones con mujeres en situación de violencia de género en el ámbito de la pareja. Una mirada crítica a la práctica profesional del servicio de acompañamiento a la víctima del delito-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Grauca
dc.audience.educationlevelEstudios de Gradoes
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacViolència envers les dones -- TFGca
dc.subject.lcshesViolencia hacia las mujeres -- TFGes
dc.contributor.tutorGarcía Fernández, Nagore-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Trabajos finales de estudios de género
Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
crisgquerolTFG0121memòria.pdfMemòria del TFG1,62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
crisgquerolTFG0121memoria.pdfVersió en castellà de la memòria del TFG1,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open