Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/148497
Title: La resistència a l'evolució de les xarxes de mobilitat no motoritzada a la ciutat de Palma (Illes Balears). El procés de reurbanització del carrer de Nuredduna com el darrer exemple de confrontació de models de ciutat
Author: Ferrer Ripoll, Joan
Tutor: Moreno Sanz, Joan  
Others: Alvarez-Palau, Eduard J.  
Mayorga Gonzalez, Jose Miguel  
Keywords: mobilitat activa
vianants
Palma
participació
ciutadania
espai públic
reurbanització
Issue Date: Feb-2022
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: Davant la intenció de l'Ajuntament de Palma d'impulsar la reurbanització del carrer de Nuredduna, un dels principals vials de l'Eixample palmesà, per convertir-lo en un espai exclusiu per a vianants, han sorgit nombroses oposicions al projecte que s'han manifestat en el context de l'opinió pública, una qüestió que s'ha considerat com un tema idoni per analitzar i exemplificar les resistències al creixement de la mobilitat no motoritzada a la capital de les Illes Balears. El present treball aborda la problemàtica i, primerament, es descriu la història de l'urbanisme de la ciutat desenvolupat durant les darreres dècades per trobar-hi les claus de la manca d'espais lliures públics de qualitat. En un segon terme, s'analitzen les principals característiques d'aquesta qualitat urbana i quines són les principals resistències al seu creixement, quins actors hi intervenen i quines són les seves motivacions. La investigació s'ha desplegat en disseccionar els processos participatius previs a l'elaboració dels principals plans que afecten l'estructura de la mobilitat de Palma que s'han contrastat, posteriorment, amb els processos participatius i comunicatius ad hoc emprats per implementar el projecte de reurbanització del carrer de Nuredduna situat a l'Eixample de Palma. Tot plegat amb la finalitat d'arribar a conclusions que permetin detectar quines són les principals motivacions que generen aquestes resistències ciutadanes, mediàtiques i polítiques a l'ampliació de la xarxa de mobilitat activa i què es pot fer per canalitzar-les per tal d'aprofitar-les per generar, amb el màxim consens possible, noves estructures urbanes públiques de qualitat destinades als vianants.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/148497
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jferrerripTFM0623memoria.pdfMemòria del TFM14,78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

This item is licensed under aCreative Commons License Creative Commons