Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10609/149745
Título : Gust musical, inautenticitat i classe social. Sobre com es signifiquen les jerarquies socials malgrat l’aparent fluïdesa de la cultura popular contemporània
Autoría: Martínez, Roger  
Palabras clave : classe
gust
estils juvenils
joves
autenticitat
Fecha de publicación : 15-dic-2013
Editorial : Institut Català d'Antropologia
Citación : Martínez Sanmartí, R. [Roger] (2013). Gust musical, inautenticitat i classe social. Sobre com els joves signifiquen les jerarquies socials malgrat l'aparent fluïdesa de la cultura popular contemporània. Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, (29), 25-45.
Publicado en: Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, 2013, (29)
Véase también: https://raco.cat/index.php/QuadernsICA/article/view/280183
Resumen : Els estudis de joventut han tingut dificultats, les darreres dècades, per explicar el lligam entre les cultures juvenils i les diferències de classe. A banda d’algunes excepcions, i en contrast amb el que passa amb el gènere o l’etnicitat, les desigualtats socioeconòmiques han estat pràcticament absents de la recerca acadèmica sobre les cultures juvenils, i molt particularment en l’anomenada aproximació post-subcultural als estils juvenils. Aquest article vol contribuir a la superació d’aquesta anomalia mostrant de quina manera els joves utilitzen el gust musical per donar sentit al món que els envolta i la posició que hi ocupen. Per fer-ho, es mostra una recerca qualitativa a tres Instituts de Barcelona que estudia el conjunt de relacions entre els gustos musicals dels joves i el fet que les diferenciacions socials i culturals sovint es delimiten de manera sovint irreflexiva.
Idioma: Catalán
URI : http://hdl.handle.net/10609/149745
ISSN : 0211-5557MIAR
Aparece en las colecciones: Articles
Articles cientÍfics

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Martinez_Quaderns_GustMusical.pdf577,36 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Comparte:
Exporta:
Consulta las estadísticas

Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.