Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/149787
Title: Una mirada holística de l'educació inclusiva als centres educatius des de la perspectiva de l'Educació Social
Author: Roca i Gifre, Laura
Tutor: Gonzano Arjona, Judit
Abstract: En els darrers anys s’ha produït un canvi de paradigma molt important envers el concepte de l’educació inclusiva. Aquest representa un gran repte pel sistema educatiu actual atès que el seu objectiu és poder oferir una educació de qualitat amb igualtat d’oportunitats a tota la diversitat d’alumnes, independentment de les seves capacitats, així com quina sigui la seva condició familiar, econòmica, cultural, sexual. De tal manera que insta a reduir l’exclusió i abandonament escolar, eliminant totes aquelles barreres que limiten o dificulten l’accés i la participació en l’aprenentatge, així com promovent valors interculturals per fomentar societats més justes, solidàries i inclusives. Per tant, es tracta d’un repte el qual no només pot ser abordat des de les aules dels centres educatius, sinó que és una responsabilitat col·lectiva que requereix la implicació i el treball en xarxa de tota la comunitat educativa. En aquest treball de recerca es proposa conèixer què pot aportar la professió de l’Educació Social en aquest gran repte a partir de dues vies: la primera, mitjançant la revisió bibliogràfica del marc normatiu i conceptual de l’educació inclusiva, així com la trajectòria professional de l’Educació Social a l’àmbit de l’educació formal; i la segona, entrevistant a diferents educadores socials que treballin a diferents escoles i instituts; i també, difonent un formulari a diferents persones que tinguin alguna vinculació amb els centres d’educació primària i secundària. Aquesta investigació permet conèixer quina és la percepció social en referència a l'educació inclusiva als centres d'educació primària i secundària de Girona, així com la valoració de la incorporació de la figura professional d'educadores socials a aquests centres educatius. La revisió i anàlisi de tota la informació recollida permet conèixer quines són les dificultats actuals dels centres educatius per oferir una educació de qualitat per tota la diversitat d’alumnes, així com demostrar com l’Educació Social és una professió de gran valor per tots els centres d’educació primària i secundària per tal de garantir una educació inclusiva.
Keywords: Educació Social
Educació inclusiva
Diversitat
Escola
Institut
Comunitat educativa
Document type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Issue Date: 26-Jan-2024
Publication license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfg_roca_gifre.pdfTreball Final Grau d'Educació Social14,86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.