Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/2476
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSubijanto, Rianne-
dc.date.accessioned2010-07-28T08:43:47Z-
dc.date.available2010-07-28T08:43:47Z-
dc.date.issued2009-06-26-
dc.identifier.citationSubijanto, Rianne (2009). "La telenovel·la religiosa: la producció d'una cultura popular devota a Indonèsia". Digithum. Les humanitats en l'era digital, 2009, Vol. 0, núm 11-
dc.identifier.issn1575-2275MIAR
-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/2476-
dc.description.abstractA Indonèsia, els anys posteriors a la caiguda del règim de Suharto han estat marcats per una proliferació de la cultura devota popular en els mitjans de comunicació. Aquesta proliferació se situa en el context de la transició política d'un règim autoritari a la democràcia, la industrialització dels mitjans de comunicació i la irrupció de l'islam com una de les claus essencials per a entendre l'actual transformació en els àmbits polítics, socials i culturals de la societat indonèsia contemporània. A grans trets, la meva tesi analitza el paper de l'islam en aquesta transformació i com la cultura popular n'ha format part integral. Per mitjà del cas pràctic de la producció d'una telenovel·la religiosa, m'interessa explorar la complexitat que impregna les pràctiques religioses quan el moviment de devoció religiosa s'apropia dels mitjans de comunicació laics/capitalistes per a promoure el culte. En altres paraules, aquest article es pregunta el següent: quan la lògica del moviment de devoció religiosa i la lògica de la indústria mediàtica convergeixen, quin tipus de pràctiques religioses i cinematogràfiques es mantenen, es negocien i es qüestionen? Partint d'un marc metodològic basat en les teories sobre les pràctiques mediàtiques (Bourdieu, 1977 i 1993; Couldry, 2004; Hobart, propera aparició; Rajagopal, 2001), he estructurat en dues dimensions la meva anàlisi sobre com i per què es construeixen, ratifiquen i qüestionen les pràctiques i els estàndards: dimensió interna (on-site) i dimensió externa (off-site).ca
dc.description.abstractIn the last few years, Indonesia's post-Suharto's era has been marked by a proliferation of popular piety culture in the media. This proliferation is situated within the political transition from authoritarianism to democracy, the industrialization of media and the emergence of Islam as one of the important keys to unlocking the ongoing transformation of the political, social and cultural spheres of contemporary Indonesian society. My thesis, in general, is a study of the role of Islam in this transformation and how popular culture is an integral part of it. Through my study case of the production of a religious TV series, I want to explore the complexity that makes up religious practices when the piety movement takes up secular/capitalist media to further their movement. In other words, this paper asks: when the logic of the piety movement and the logic of the media industry converge, what kinds of practices in terms of religious practices and film-making practices are maintained, negotiated, and challenged? Building my methodological framework on theories of media practices (Bourdieu, 1977 and 1993; Couldry, 2004; Hobart, forthcoming; Rajagopal, 2001), I divide my analysis into how and why practices and standards are constructed, affirmed and challenged in two foci: on-site and off-site.en
dc.description.abstractEn Indonesia, los años posteriores a la caída del régimen de Suharto han sido marcados por una proliferación de una cultura devota popular en los medios de comunicación. Esta proliferación se sitúa en el contexto de la transición política de un régimen autoritario a la democracia, la industrialización de los medios de comunicación y la irrupción del islam como una de las claves esenciales para entender la actual transformación en los ámbitos políticos, sociales y culturales de la sociedad indonesia contemporánea. A grandes rasgos, mi tesis analiza el papel del islam en esta transformación y cómo la cultura popular ha formado parte integral de ella. Por medio del caso práctico de la producción de una telenovela religiosa, me interesa explorar la complejidad que impregna las prácticas religiosas cuando el movimiento de devoción religiosa se apropia de los medios de comunicación laicos/capitalistas para promover el culto. En otras palabras, este artículo se pregunta lo siguiente: cuando la lógica del movimiento de devoción religiosa y la lógica de la industria mediática convergen, ¿qué tipo de prácticas religiosas y cinematográficas se mantienen, se negocian y se cuestionan? Partiendo de un marco metodológico basado en las teorías sobre las prácticas mediáticas (Bourdieu, 1977 y 1993; Couldry, 2004; Hobart, próxima aparición; Rajagopal, 2001), he estructurado en dos dimensiones mi análisis sobre cómo y por qué se construyen, ratifican y cuestionan las prácticas y los estándares: dimensión interna (on-site) y dimensión externa (off-site).es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca-
dc.subjectcultura popularca
dc.subjectislamca
dc.subjectmoviment religiósca
dc.subjectproductor culturalca
dc.subjectIndonèsiaca
dc.subjectpopular cultureen
dc.subjectIslamen
dc.subjectpiety movementen
dc.subjectcultural produceren
dc.subjectIndonesiaen
dc.subjectcultura populares
dc.subjectislames
dc.subjectmovimiento religiosoes
dc.subjectproductor culturales
dc.subjectIndonesiaes
dc.subject.lcshTelevision and religion -- Indonesiaen
dc.titleLa telenovel·la religiosa : la producció d'una cultura popular devota a Indonèsiaca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.audience.mediatorTheme areas::Arts and humanities::Humanitiesen
dc.subject.lemacTelevisió i religió -- Indonèsiaca
dc.subject.lcshesTelevisión y religión -- Indonesiaes
dc.source.urlhttps://digithum.uoc.edu/-
dc.date.updated2010-07-28T08:43:47Z-
dc.gir.idAR/uocjournal-
Appears in Collections:2009, n. 11
Articles cientÍfics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
subijanto.pdf296,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open