Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/2478
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBurset Burillo, Sílvia-
dc.contributor.authorSánchez, Lydia-
dc.date.accessioned2010-07-28T08:43:52Z-
dc.date.available2010-07-28T08:43:52Z-
dc.date.issued2009-06-26-
dc.identifier.citationBurset, Sílvia; Sánchez, Lydia (2009). "Adolescents i fotoblogs: la construcció de la identitat per mitjà del joc". Digithum. Les humanitats en l'era digital, 2009, Vol. 0, núm 11-
dc.identifier.issn1575-2275MIAR
-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/2478-
dc.description.abstractInternet ha significat un nou paradigma en les relacions interpersonals, especialment entre els més joves. En aquest article analitzem la interacció de dos agents en el fenomen de la comunicació, els adolescents i els fotoblogs, amb una perspectiva teoricoespeculativa. El fotoblog és una eina virtual que els joves de tretze a setze anys, aproximadament, han adaptat a les seves necessitats per expressar les seves idees, sentiments o fantasies. Creiem que, en aquest entorn, els subjectes es poden comunicar en un espai on exploren el seu jo interior a partir de les representacions, signes i símbols que es mostren a la interfície. Actualment, l'adolescent viu en un context eminentment visual i, així, doncs, no és gens estrany que les seves accions i formes comunicatives se centrin en "el que és visual", on el que és lineal i previsible deixa pas a la rapidesa, la retroalimentació i la continuïtat. Les formalitzacions que es mostren en la interfície són codis propis que els joves han creat per mostrar característiques identitàries per mitjà de la imatge. Per tant, mantenim que per a l'adolescent el fotoblog no solament és un mitjà, sinó també un ambient en el qual pot crear signes d'identitat mitjançant les converses virtuals que estableix amb els seus iguals en un entorn lúdic i desinhibit, on juga amb la imatge en un procés de socialització.ca
dc.description.abstractThe internet has led to a new paradigm in interpersonal relationships, especially among the young. In this article, we analyse, from a theoretical and speculative perspective, the interaction of two agents in the phenomenon of communication: adolescents and photoblogs. A photoblog is a virtual tool that the young of between around thirteen and sixteen years of age have adapted to their needs to express ideas, feelings or fantasies. We believe that, in this setting, subjects can communicate in a space where they explore their "inner me" through representation, signs and symbols shown in the interface. Nowadays, adolescents live in an eminently visual context and, thus, it should come as no surprise that their actions and communication should centre on "the visual", where the linear and foreseeable are superseded by speed, feedback and continuity. The formalisations are seen in the interface where the codes that the young themselves have created are used to reflect identifying traits through images. Thus, we believe that adolescents see photoblogs not just as the media, but also as the environment in which they can create identifying traits through virtual conversations with their peers in an uninhibited leisure setting, where they can play with their image in a process of socialisation.en
dc.description.abstractInternet ha supuesto un nuevo paradigma en las relaciones interpersonales, especialmente entre los más jóvenes. En este artículo analizamos la interacción de dos agentes en el fenómeno de la comunicación, los adolescentes y los fotoblogs, desde una perspectiva teórico-especulativa. El fotoblog es una herramienta virtual que los jóvenes de trece a dieciséis años, aproximadamente, han adaptado a sus necesidades para expresar sus ideas, sentimientos o fantasías. Creemos que, en este entorno, los sujetos pueden comunicarse en un espacio donde exploran su yo interior a partir de las representaciones, signos y símbolos que se muestran en la interfaz. En la actualidad, el adolescente vive en un contexto eminentemente visual y, así pues, no es de extrañar que sus acciones y formas comunicativas se centren en "lo visual", donde lo lineal y previsible deja paso a la rapidez, la retroalimentación y la continuidad. Las formalizaciones que se muestran en la interfaz son códigos propios que los jóvenes han creado para mostrar características identitarias a través de la imagen. Por tanto, mantenemos que para el adolescente el fotoblog no sólo es un medio, sino también un ambiente en el que puede crear signos de identidad mediante las conversaciones virtuales que establece con sus pares en un entorno lúdico y desinhibido, donde juega con la imagen en un proceso de socialización.es
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca-
dc.subjectadolescentsca
dc.subjectfotoblogca
dc.subjectidentitatca
dc.subjectjocca
dc.subjectimatgeca
dc.subjectadolescentsen
dc.subjectphotoblogen
dc.subjectidentityen
dc.subjectplayen
dc.subjectimageen
dc.subjectadolescenteses
dc.subjectfotobloges
dc.subjectidentidades
dc.subjectjuegoes
dc.subjectimagenes
dc.subject.lcshInternet and teenagersen
dc.titleAdolescents i fotoblogs : la construcció de la identitat per mitjà del jocca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.audience.mediatorTheme areas::Arts and humanities::Humanitiesen
dc.subject.lemacInternet i adolescentsca
dc.subject.lcshesInternet y adolescenteses
dc.source.urlhttps://digithum.uoc.edu/-
dc.date.updated2010-07-28T08:43:53Z-
dc.gir.idAR/uocjournal-
Appears in Collections:2009, n. 11
Articles cientÍfics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.1._burset_cat.pdf1,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open