E-learning 710

Recerca i innovació en l'ús de les TIC en l'ensenyament (e-learning), tant dels Estudis de la UOC com dels grups de treball de l'IN3.

Investigación e innovación en el uso de las TIC en la enseñanza (e-learning), tanto de los estudios de la UOC como de los grupos o proyectos de investigación del IN3.

Research and innovation in the use of ICTs in teaching, in the UOC's Faculty research, as well as in the research groups or programmes of the IN3.

Browse