Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/40344
Title: Instal·lació wiki S.A.U.
Author: Soto Fernández, Pedro
Tutor: Andrés Sanz, Humberto
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: teamwork
wiki
knowledge management
Issue Date: Jan-2015
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Estudi d'una solució i implantació d'un sistema centralitzat per gestionar el coneixement de l'equip del servei d'atenció a l'usuari de l'empresa TIC a la que treballem. Basant-nos a la nostra experiència, considerem que la majoria de les tasques a desenvolupar es poden transmetre de manera eficient com a coneixement explícit dins d'un format documental, amb una evident millora en cas de recolzar-se en recursos multimèdia, per això hem seleccionat l'entorn wiki com a una eina apropiada per a aquesta finalitat.
Estudio de una solución e implantación de un sistema centralizado para gestionar el conocimiento del equipo del servicio de atención al usuario de la empresa TIC en la que trabajamos. Basándonos en nuestra experiencia, consideramos que la mayoría de las tareas a desarrollar se pueden transmitir de manera eficiente como conocimiento explícito dentro de un formato documental, con una evidente mejora en caso de apoyarse en recursos multimedia, por eso hemos seleccionado el entorno wiki como una herramienta apropiada para este fin.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/40344
Appears in Collections:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
psotof_TFC_0115_ManualInstal·lacio.pdfManual d'instal·lació del Wiki2,89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
psotof_TFC_0115_GuiaGestio.pdfGuia de gestió del Wiki instal·lat450,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
psotof_TFC_0115_PaquetSoftware.rarPaquet de Software emprat a la instal·lació; acompanya el manual d'instal·lació.72,58 MBWinRAR 4.20 (32bits)View/Open
psotof_TFC_0115_Presentacio.pptxPresentació amb audio del PFC27,96 MBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
psotof_TFC_0115_DocumentacioProjecte.rarDocumentació generada pel procés de gestió i seguiment del PFC.7,46 MBWinRAR 4.20 (32bits)View/Open
psotofTFC0115memòria.pdfMemòria del TFC9,19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.