Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/42342
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSancho-Vinuesa, Teresa-
dc.contributor.authorGras Martí, Albert-
dc.date.accessioned2015-06-17T15:10:42Z-
dc.date.available2015-06-17T15:10:42Z-
dc.date.issued2011-09-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/42342-
dc.description.abstractIntegrar un quocient de polinomis, també anomenat funció racional o fracció racional, no sempre és fàcil. Una estratègia per a aconseguir-ho és descompondre'l en suma de fraccions que sí es poden integrar directament. Passa el mateix en el càlcul de la transformada de Laplace. En aquest text s'explica amb detall els passos que cal seguir per a descompondre una funció racional en suma de fraccions simples.ca
dc.description.abstractIntegrar un cociente de polinomios , también llamado función racional o fracción racional , no siempre es fácil. Una estrategia para conseguirlo es descomponerlo en suma de fracciones que sí se pueden integrar directamente . Lo mismo en el cálculo de la transformada de Laplace. En este texto se explica con detalle los pasos a seguir para descomponer una función racional en suma de fracciones simples.es
dc.description.abstractIntegrating a quotient of polynomials , also called rational function or rational fraction is not always easy. A strategy to achieve this is to break them down into fractions, with that sum it can be integrated directly. The same applies in calculating the Laplace transform. This text explains in detail the steps to breaking a rational function in sum of simple fractions.en
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectCIRAXca
dc.subjectfuncions racionalsca
dc.subjectfracció simpleca
dc.subjectCIRAXes
dc.subjectfunciones racionaleses
dc.subjectfracción simplees
dc.subjectCIRAXen
dc.subjectrational functionsen
dc.subjectsimple fractionsen
dc.subject.lcshFunctionsen
dc.titleFuncions racionals, setembre 2011-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/lecture-
dc.audience.mediatorTheme areas::Interdisciplinary areas or subjects::Statisticsen
dc.audience.educationlevelUniversity degreesen
dc.subject.lemacFuncionsca
dc.subject.lcshesFuncioneses
Appears in Collections:Recursos de aprendizaje UOC
Recursos Educativos UOC Abiertos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
funcions-racionals_tsancho.pdfapunts funcions racionals124,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open