Recursos de aprendizaje UOC 20

Inclou els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats en l'activitat docent de la UOC i dipositats tant pels professors (mòduls didàctics, exercicis...) com pels alumnes (treballs finals de carrera, de grau i de màster).
Incluye los materiales docentes y objetos de aprendizaje generados en la actividad docente y depositados tanto por los profesores de la UOC (módulos didácticos, ejercicios...), así como por sus alumnos (trabajos finales de carrera, de grado y de máster).
It includes teaching materials and learning objects generated in the scholarly activity and deposited by the UOC's professors (teaching modules, exercises, etc.), as well as by their students (bachelor thesis, final degree projects, minor theses, etc.).

Aquesta col·lecció està subjecta, si no s'indica el contrari, a una llicència de Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor, l'obra i la institució que els publica (Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada.
Esta colección está sujeta -salvo que se indique lo contrario- a una licencia de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor, el título de la obra y la institución que los publica (Universitat Oberta de Catalunya); no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada.
The texts published in this collection, unless otherwise indicated, are subject to a Attribution-Non commercial-No derivative works 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author, the title and the institution that publishes them (UOC) are cited. Commercial use and derivative works are not permitted.

Buscar
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección.
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 20

Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2019-09Fonaments i àmbit jurídic de la prevenció, setembre 2019Soler Pagán, Carmen; Sabadell i Bosch, Mar
2019-09Medicina del treball, setembre 2019Guerrero Roca, Àlex; Diéguez Rodríguez, Marta; Baraza, Xavier
2019-09Fundamentos y ámbito jurídico de la prevención, septiembre 2019Soler Pagán, Carmen; Sabadell i Bosch, Mar
2019-09Medicina del trabajo, septiembre 2019Roca Guerrero, Carlos; Diéguez Rodríguez, Marta; Baraza, Xavier
2019-09Especialización en Seguridad del trabajo 2, septiembre 2019Abat Dinarés, Jaume; Corrons, August
2019-09Especialització en Seguretat del treball 2, setembre 2019Abat Dinarés, Jaume; Corrons, August
2018-09Seguretat en el treball, setembre 2018Abat Dinarés, Jaume; Universitat Oberta de Catalunya; Corrons Giménez, August Francesc
2018-02Especialització en Ergonomia / Psicosociologia 1, febrer 2018Cañavate Buchón, Germán; Baraza, Xavier
2017-02Especialització en Ergonomia / Psicosociologia 2, febrer 2017Dalmau Pons, Inés; Ferrer Puig, Ramon; Jorba Jorba, Pere; Baraza, Xavier; Rimbau Gilabert, Eva
2016-09Psicosociologia aplicada, setembre 2016Dalmau Pons, Inés; Jorba Jorba, Pere; Ferrer Puig, Ramon; Baraza, Xavier; Rimbau Gilabert, Eva
2013-09Gestión de la PRL y técnicas afines, septiembre 2013Abat Dinarés, Jaume; Martínez Navarro, Jordi; Universitat Oberta de Catalunya
2013-09Gestió de la PRL i tècniques afins, setembre 2013Baraza, Xavier; Bestratén Belloví, Manuel; Corrons Giménez, August Francesc; Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
2013-09Especialización en Higiene industrial II, septiembre 2013Castejón Vilella, Emilio; Guardino Solà, Xavier; Baraza, Xavier; Universitat Oberta de Catalunya
2013-09Especialització en Higiene industrial II, setembre 2013Castejón Vilella, Emilio; Guardino Solà, Xavier; Baraza, Xavier; Universitat Oberta de Catalunya
2013-02Otras actuaciones en PRL, febrero 2013Llacuna Morera, Jaume; Bernal Rapela, Ángel; Baraza, Xavier; Universitat Oberta de Catalunya
2013-02Altres actuacions en PRL, febrer 2013Llacuna Morera, Jaume; Bernal Rapela, Ángel; Baraza, Xavier; Universitat Oberta de Catalunya
2012-09Especialización en Higiene industrial I, septiembre 2012Castejón Vilella, Emilio; Guardino Solà, Xavier; Universitat Oberta de Catalunya; Baraza, Xavier
2012-09-01Especialització en Higiene industrial I, setembre 2012Castejón Vilella, Emilio; Guardino Solà, Xavier; Baraza, Xavier; Universitat Oberta de Catalunya
2011-09-01Especialització en psicosociologia, setembre 2011Casanellas Blasco, Núria; Jorba Jorba, Pere; López Pérez, Cristòbal; Universitat Oberta de Catalunya
2010-02-01Medicina del treball, febrer 2010Zaplana Ortín, Maria; Universitat Oberta de Catalunya
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 20