eLearn Center Research Paper Series 7

Logo

Revista promoguda per l'eLearn center de la UOC. ELC Research Paper Series fomenta la recerca en e-learning de les ciències de l'educació, informàtica, economia i des mútiples enfocaments. Cada número d'ELC Research Paper Series inclou investigacions originals en el camp de l'e-learning.

Revista promovida por el eLearn center de la UOC. ELC Research Paper Series fomenta la investigación en e-learning de las ciencias de la educación, informática, economía y desde mútiples enfoques. Cada número de ELC Research Paper Series incluye investigaciones originales en el campo del e-learning.

Journal promoted by the eLearn center of the UOC. eLC Research Paper Series promotes research in e-learning from the educational sciences, computer science, economics and multi-focused approach. Each issue of eLC Research Paper Series includes original researches in the field of e-learning.

Browse