Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/68599
Title: Els principis de les dades obertes en la legislació espanyola
Los principios de los datos abiertos en la legislación española
Author: Cerrillo Martínez, Agustí
Keywords: dades obertes
informació sector públic
transparència
reutilització
avisos legals
Datos abiertos
información sector público
transparencia
reutilización
avisos legales
Issue Date: 2-Oct-2014
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Published in: 2014;19
Abstract: Les dades públiques que es posen a la disposició dels ciutadans han de complir unes determinades característiques que persegueixen garantir que es puguin reutilitzar fàcilment per a generar informació o serveis nous i, al capdavall, per a incrementar la transparència de les administracions públiques. En aquest article s'examina el reconeixement d'aquestes característiques en la legislació espanyola i s'analitza el seu reflex en els portals de dades obertes impulsats per les administracions públiques espanyoles en els darrers anys, per mitjà de la lectura dels avisos legals que difonen els portals de dades obertes de l'Administració general de l'Estat i de les comunitats autònomes. Finalment, es fan diferents propostes per a garantir la reutilització adequada de les dades.
Los datos públicos que se ponen a disposición de los ciudadanos deben cumplir determinadas características que persiguen garantizar que se puedan reutilizar fácilmente para generar nueva información o servicios y, en última instancia, para incrementar la transparencia de las administraciones públicas. En este artículo se examina el reconocimiento de estas características en la legislación española y se analiza su reflejo en los portales de datos abiertos impulsados por las administraciones públicas españolas en los últimos años a través de la lectura de los avisos legales que difunden los portales de datos abiertos de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. Finalmente, se realizan diferentes propuestas para garantizar la adecuada reutilización de los datos.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/68599
Appears in Collections:2014, n. 19
Articles cientÍfics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2418-9489-1-PB.pdfspanish version547,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open