Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/85025
Title: Els efectes dels sistemes de tutoria intel·ligent sobre els aprenentatges: una revisió sistemàtica
Author: Farré Ribas, Marçal
Alegre Canosa, Miquel Àngel
Others: Universitat Oberta de Catalunya. eLearning Innovation Center
Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques
Keywords: ITS
intelligent tutors
systematic review
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: En les darreres dècades l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació s'ha expandit en l'àmbit de l'ensenyament. D'entre les seves aplicacions destaquen pràctiques que busquen introduir elements d'automatització en el procés d'ensenyament amb l'objectiu de satisfer i adaptar-se a les necessitats de cada estudiant. Tanmateix, el que sabem sobre l'ús i els efectes d'aquestes tècniques en relació als sistemes tradicionals és encara poc. El present estudi és una revisió sistemàtica dels efectes d'una tipologia concreta d'intervenció d'automatització de l'ensenyament: els Tutors Intel·ligents.
En las últimas décadas el uso de tecnologías de la información y la comunicación se ha expandido en el ámbito de la enseñanza. De entre sus aplicaciones destacan prácticas que buscan introducir elementos de automatización en el proceso de enseñanza con el objetivo de satisfacer y adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Aun así, el que sabemos sobre el uso y los efectos de estas técnicas en relación a los sistemas tradicionales es todavía poco. El presente estudio es una revisión sistemática de los efectos de una tipología concreta de intervención de automatización de la enseñanza: los Tutores Inteligentes.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/85025
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Revisio_sistematica_ITS.pdf373,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open