Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/8763
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCardenal, Ana S.-
dc.date.accessioned2011-08-09T10:53:30Z-
dc.date.available2011-08-09T10:53:30Z-
dc.date.issued2011-07-05-
dc.identifier.citationCardenal, Ana (2010). "Party Activism in the Internet Era: Testing for Reinforcement and Mobilization". IN3 Working Paper Series, 2010, Vol. 0, num 0-
dc.identifier.issn2013-8644MIAR
-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/8763-
dc.description.abstractThis paper takes the debate about the reinforcement and mobilization effects of the Internet to an area that has yet to be explored under this framework: party activism. It asks whether the Internet is modifying existing patterns of member participation and mobilization ¿ i.e., of activism -- within parties. To explore this question and test for reinforcement and mobilization in party activism it uses an online survey to party activists of four Catalan parties (PSC, CDC, ERC, IC-V) that together represent more than 80% of the vote in national and regional elections. The analysis finds some support for the mobilization hypothesis. In contrast to traditional forms of party activism, Internet tends to mobilize party members who are frequent Internet users, who have approached the party through the net, who live in large municipalities and who have strong preferences in the issue of national identity.en
dc.description.abstractAquest article porta el debat sobre els efectes de reforçament i la mobilització d¿Internet a una àrea que encara no s'ha explorat en aquest marc: l'activisme dels partits polítics. Això fa que ens preguntem si Internet està modificant els patrons existents de participació i mobilització dels membres (i, per exemple, l¿activisme) dins dels partits. Per analitzar aquesta qüestió i comprovar el reforçament i la mobilització en l'activisme dels partits s¿utilitza una enquesta en línia per a activistes dels quatre partits catalans (PSC, CDC, ERC, IC-V) que en conjunt representen més del 80% dels vots en les eleccions nacionals i regionals. L'anàlisi revela algun suport a la hipòtesi de la mobilització. En contrast amb les formes tradicionals de l¿activisme de partits, Internet tendeix a mobilitzar els membres del partit que són usuaris freqüents d'Internet, els quals s'han acostat al partit a través de la xarxa, viuen en municipis grans i tenen fortes preferències en el tema de la identitat nacional.ca
dc.description.abstractEste artículo abre el debate sobre los efectos de reforzamiento y movilización de Internet en un área que todavía no se ha explorado en este marco: el activismo de los partidos políticos. Esto hace que nos preguntamos si Internet está modificando los patronos existentes de participación y movilización de los miembros (y, por ejemplo, el activismo) dentro de los partidos. Para analizar esta cuestión y comprobar el r reforzamiento y la movilización en el activismo de los partidos políticos se ha usado una encuesta en línea para activistas de los cuatro partidos catalanes (PSC, CDC, ERC, IC-V) que en conjunto representan más del 80% de los votos en las elecciones nacionales y regionales. El análisis revela algún soporte a la hipótesis de la movilización. En contraste con las formas tradicionales del activismo de partidos, Internet tiende a movilizar los miembros del partido que son usuarios frecuentes de Internet, los que se han acercado al partido a través de la red, viven en municipios grandes y tienen fuertes preferencias en el tema de la identidad nacional.es
dc.language.isoeng-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/-
dc.subjectPolitical Partiesen
dc.subjectParty Activistsen
dc.subjectActivismen
dc.subjectInterneten
dc.subjectCyber-Activismen
dc.subjectPartits políticsca
dc.subjectActivistes de partitca
dc.subjectInternetca
dc.subjectCiberactivismeca
dc.subjectPartidos políticoses
dc.subjectActivistas de partidoes
dc.subjectInternetes
dc.subjectCiberactivismoes
dc.titleParty Activism in the Internet Era: Testing for Reinforcement and Mobilizationen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.source.urlhttp://in3wps.uoc.edu/ojs/index.php/in3-working-paper-series/article/view/n10-cardenal/n10-cardenal-
dc.date.updated2011-08-09T10:53:31Z-
dc.gir.idAR/uocjournal-
Appears in Collections:2010
Articles cientÍfics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1074-2077-1-CE.pdf197,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Share:
Export:
View statistics

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.